Týdenní stacionář

Kde nás najdete

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou 51601

Provozní doba

Služby jsou poskytovány v týdenním režimu od pondělí 6:00 hodin nepřetržitě do pátku 15:30hodin.

Oblast působnosti

Královéhradecký kraj (v případě volné kapacity popř. i z jiných lokalit)

Na koho se můžete obrátit

Zuzana Benešová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 734 764 060 E-mail: gnMk4Z280grC5f56LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Pavlína Prostředníková

vedoucí TS, statutární zástupce FCH RK
Tel.: 730 142 794 E-mail: _8IvZ.54_kBC-b9-9bxy.Z4WHkxhY929WkvDRc29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Týdenní stacionář

Typ služby
Týdenní stacionáře

Poskytovatel
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Kraj
Královéhradecký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Pavlína Prostředníková

Registrační číslo služby
2499134

Aktuální kapacita - pobytová služba
9

Poslání a cíle

Posláním týdenního stacionáře je poskytnout pravidelně během týdne seniorům především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) péči, kterou potřebují, respektovat jejich individuální potřeby, schopnosti a možnosti. Směřovat k zachování kvality života v situacích, kdy není možné o ně každodenně pečovat v jejich domácím prostředí.

Zásady

  • Princip humanity a respektování lidské důstojnosti
  • Princip respektování individuálních potřeb uživatele
  • Princip aktivního podílu uživatele
  • Princip smysluplného naplňování času uživatele
  • Princip rovnocenného přístupu k uživatelům
  • Princip respektování křesťanských hodnot
  • Princip celoživotního vzdělávání pracovníků v přímé péči

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,

Fakultativní služby

přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět a dle požadavků uživatele - 6 Kč / 1 kilometr

Další informace

Cílová skupina: senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Cíle: kontakt s vrstevníky, rozšiřování sociálních návyků, udržování soběstačnosti v co největší míře

Úhrada - poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) - 170 Kč za započatý den. Uživatel zaplatí úhradu za poskytnutí ubytování podle počtu dní (v době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%), za odebranou stravu podle ceníku stravného a za základní činnosti (péči) 75% přiznaného příspěvku (v době nepřítomnosti uživatele není účtován).