Základní údaje

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona  č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické  ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou je součástí Diecézní katolické charity Hradec Králové, která je členem organizace Charita České republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.  

  • zřizovatel (zakladatel): Biskupství královéhradecké , které je od roku 1992  přímým pokračovatelem diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi před II. světovou válkou a po ní až do násilného přerušení činnosti v 50. letech.
  • zřizovací listina: vydána dne 30. 5. 1992
  • přesný název: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou
  • sídlo: Palackého č. 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • identifikační číslo organizace (IČO): 42887968
  • e-mail: podatelna@rk.hk.caritas.cz            
  • datová schránka: n387z7y
  • bankovní spojení: 1243639399/0800 (Česká spořitelna)     

Posláním Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou je charita, neboli „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). Předmětem činnosti Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou jsou služby ve prospěch lidí v nepříznivé životní situaci a tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby:

  • zřizování a provozování sociálních služeb
  • pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí, např. Tříkrálová sbírka.

Podnikatelské aktivity jsou zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Statutární orgán:

Ředitel: Bc. Jiří Janeček, jiri.janecek@rk.hk.caritas.cz, 737 237 333

Zástupkyně ředitele: Zuzana Adamcová, DiS., zuzana.adamcova@rk.hk.caritas.cz, 734 764 060

thumbnail_Charita cedulezastávka_page-0001

organizacni struktura