Podpořte nás

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou

Stacionář sv. Františka, Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Účet poskytovatele: 1243639399/0800, vedený u České spořitelny a.s.

Sbírkové konto DCH HK pro mimořádnou pomoc s VS OCH RK: 1234512345/5500, VS 23

Tříkrálová sbírka - přispějte

Podporují nás