Podpořte nás

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Stacionář sv. Františka, Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

Účet poskytovatele: 1243639399/0800, vedený u České spořitelny a.s.

Tříkrálová sbírka - přispějte

Podporují nás