Kdo jsme

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona  č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické  ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou je součástí Diecézní katolické charity Hradec Králové, která je členem organizace Charita České republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.  

  • zřizovatel (zakladatel): Biskupství královéhradecké
  • zřizovací listina: vydána dne 30. 5. 1992
  • přesný název: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou
  • sídlo: Palackého č. 111, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
  • identifikační číslo organizace (IČO): 42887968
  • e-mail: podatelna@rk.hk.caritas.cz            
  • datová schránka: n387z7y
  • bankovní spojení: 1243639399/0800 (Česká spořitelna)     

Posláním Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou je charita, neboli „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). Předmětem činnosti Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou jsou služby ve prospěch lidí v nepříznivé životní situaci a tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby:

  • Zřizování a provozování sociálních služeb
  • Pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí, např. Tříkrálová sbírka.

Podnikatelské aktivity jsou zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.                                              

Kontakty

Základní údaje

Fotogalerie, videogalerie

Výroční zprávy

Pro zájemce o službu

Kodex Charity Česká republika

organizacni struktura