Odlehčovací služby

Kde nás najdete

Adresa

Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou 51601

Provozní doba

Nepřetržitě 24 hodin denně, s výjimkou vánočního období

Oblast působnosti

Královéhradecký kraj (v případě volné kapacity popř. i z jiných lokalit)

Na koho se můžete obrátit

Zuzana Benešová DiS.

sociální pracovnice
Tel.: 734 764 060 E-mail: gnMk4Z280grC5f56LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys

Mgr. Pavlína Prostředníková

vedoucí OS, statutární zástupce FCH RK
Tel.: 730 142 794 E-mail: _8IvZ.54_kBC-b9-9bxy.Z4WHkxhY929WkvDRc29g

Pro koho je služba určena

Senioři

Senioři

Senioři

Odlehčovací služby

Typ služby
Odlehčovací služby

Poskytovatel
Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Kraj
Královéhradecký kraj

Úhrada
povinná

Způsob poskytování
pobytové

Vedoucí služby
Mgr. Pavlína Prostředníková

Registrační číslo služby
1441233

Aktuální kapacita - pobytová služba
15

Poslání a cíle

Posláním odlehčovacích služeb pobytových ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou je odlehčit pečující osobě nebo osobám především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) a poskytnout odbornou péči a nabídnout aktivizační činnosti s ohledem na přání a potřeby uživatele služeb - seniora.

Zásady

  • Princip humanity a respektování lidské důstojnosti
  • Princip respektování individuálních potřeb uživatele
  • Princip aktivního podílu uživatele
  • Princip smysluplného naplňování času uživatele
  • Princip rovnocenného přístupu k uživatelům
  • Princip respektování křesťanských hodnot
  • Princip celoživotního vzdělávání pracovníků v přímé péči

Cílové skupiny

senioři

Činnosti

pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,, poskytnutí ubytování v případě pobytové služby, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti

Fakultativní služby

- přeprava uživatele z domova do Stacionáře sv. Františka a zpět a dle požadavků uživatele, pouze ve všední dny -  6 Kč/ 1 km

Další informace

Cílová skupina: senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Cíle: umožnit odlehčení pečující osobě nebo osobám, sociálně začlenit seniora, v co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti seniora

Úhrada: poskytnutí ubytování (+ úklid a praní) -170 Kč za započatý den. V době nepřítomnosti uživatele je účtována režie ve výši 20%. Základní  činnosti jsou účtovány stanovenou sazbou 130 Kč /hod. Celodenní stravné činí 165 Kč. Záloha v den nástupu 535 Kč/ 1 den.