Pomáháte nám pomáhat
1. července 2022 Články

Pomáháte nám pomáhat

Naše Oblastní charita je aktivní v pomoci potřebným a v této době, kdy dochází ke zdražování snad všech komodit, se pro nás téma pomoci stává obzvlášť aktuální.

Ve spolupráci s Potravinovou bankou nabízíme možnost odběru pečiva potřebným osobám, které trvale žijí nebo se aktuálně vyskytují v Rychnově nad Kněžnou a blízkém okolí. Tato pomoc většinou začíná tak, že nás kontaktuje pracovník Městského úřadu nebo jiné organizace a s touto osobou nás seznámí. Pečivo předáváme ze dveří Stacionáře sv. Františka, pravidelně v úterý a ve čtvrtek, od 8:00 do 12:00 hod. Důležité je, aby si zájemce vždy předem pečivo zamluvil/objednal, jinak nemá jistotu, že ho skutečně obdrží.

Pokud někdo potřebuje i jinou pomoc a to i z širšího okolí Rychnova nad Kněžnou, např. zaplatit dětem zájmové kroužky, boty apod., tak požadujeme doporučení např. od sociálního pracovníka příslušného městského úřadu nebo jiné organizace, který má o dané situaci dostatek informací. Tato pomoc je hrazena z výtěžku Tříkrálové sbírky. Jedná-li se o požadavek trvanlivých potravin a drogerie, tak opět využíváme spolupráce s Potravinovou bankou. Tímto děkujeme i dobrovolníkům, kteří nám jsou k dispozici při organizaci Tříkrálové sbírky a také těm, kteří se pravidelně účastní jarního a podzimního kola Sbírky potravin, kterou pořádá Potravinová banka. Naším stanovištěm při Sbírce potravin je v Rychnově nad Kněžnou Billa. Letos nám potravinami do Sbírky přispěl také Lidl.

Nezapomínáme ani na ty, kteří se ocitli bez přístřeší. Na podzim minulého roku jsme otevřeli naše nové středisko Zastávka. Zde se zaměřujeme na pomoc lidem bez domova z Rychnova a blízkého okolí. Často řešíme ztrátu dokladů, registraci na úřadech, hledání práce a v neposlední řadě bydlení. Umístění střediska do budovy bývalé autobusové čekárny v nás podpořilo myšlenku pojmenovat službu jako Zastávka, místo zastavení, odpočinku a pomoci. Čas od času se ovšem stane, že k nám zabloudí i turisté hledající odjezdy autobusů.

Pomáháme i lidem, kteří utekli před válkou z Ukrajiny. V posledních dnech již ve Stacionáři sv. Františka nezaznamenáváme takový zájem o potravinové balíčky, jako např. před měsícem, kdy jsme dveře stále otevírali novým tvářím, převážně mladým ženám s dětmi. Potravinový balíček (či spíše krabička), který pro ně připravujeme, obsahuje převážně těstoviny, rýži, mouku, cukr, cereálie, masové konzervy, instantní polévky. Někdy tam je také mléko, olej, cukrovinky, dětské přesnídávky.

Uprchlíkům můžeme vyjít vstříc i díky Sbírkovému kontu DCH HK pro mimořádnou pomoc 1234512345/5500, VS 23. Za finance shromážděné na tomto účtu jsme mohli koupit novorozenému miminku např. matraci do postýlky. Z konta jsou také hrazeny náklady na pohonné hmoty. Potraviny a drogerii jsme vezli např. do Rokytnice v Orlických horách a do Borohrádku.

Osvědčilo se nám předávání informací prostřednictvím FB a webu. Dárci a dárkyně, které se nám tam podařilo oslovit, poskytli hned několika miminkům autosedačky, povlečení i dětské oblečení. Vše slouží svému účelu.

Přejeme Vám krásné léto a těšíme se na další spolupráci a shledání. Třeba v září, na Dni Charity.  Oslavíme již 30 let našeho působení v Rychnově nad Kněžnou! O termínu konání Vás budeme informovat zde a také na  FB Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou.

sv.František a šlápotaDěkujeme všem 2022_page-0001(3)

Zuzana Adamcová DiS.

sociální pracovník, jedná se zájemci o službu DS,TS,OS
Tel.: 734 764 060 E-mail: gnMk4Z27Z8zm5f56LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys