Oslavili jsme 30 let rychnovské Charity
14. září 2022 Články

Oslavili jsme 30 let rychnovské Charity

V pátek 9. září 2022, v rámci Dne Charity, oslavila Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou letošní třicáté narozeniny. 

Den Charity s oslavami 30 let od založení zahájil ředitel Jiří Janeček, který přivítal všechny přítomné, včetně ředitelky Diecézní charity Anety Maclové a ocenil tři dlouholeté pracovnice: Petru Kuderovou, Lenku Hofmanovou a Miladu Martincovou. Poté v kostele sv. Havla následovala mše svatá, kterou celebroval pater Mariusz Robak. V kostele sv. Havla bylo také možné prohlédnout si fotografie Petra Macla, ze života lidí bez domova. Výstava fotografií byla rozdělena na dvě části. Ta druhá část byla instalována v Nízkoprahovém denním centru Zastávka, které sídlí naproti Lidlu.

Ve Stacionáři sv. Františka byl po celý den bohatý program pro širokou veřejnost: jarmark výrobků uživatelů ambulantních a pobytových služeb, soutěže pro děti, promítání fotografií z historie Charity, přednáška o sv. Františkovi a sv. Kláře, canisterapie.

V průběhu tohoto dne nás navštívili i tři bývalí ředitelé: Eva Šmídová, která Charitě na plný úvazek věnovala 19 let a stále spolupracuje jako koordinátorka Tříkrálové sbírky, Ondřej Barabáš, za kterého se uskutečnily významné stavební práce ve Stacionáři sv. Františka a Ilona Mikušová, za níž vznikla nová služba, NDC pro lidi bez domova.

Dne Charity se zúčastnili i dva bývalí zástupci ředitelů: František Vogl, který byl u zrodu rychnovské Charity a zastupoval pana Ing. Řezníčka. Navštívila nás také Lucia Káčeríková, která u nás pracovala za Evy Šmídové a O. Barabáše. František Vogl i Lucia Káčeríková nám jsou stále nápomocni, radou i skutkem.

Všem, kteří se našeho dne Charity zúčastnili: veřejnosti, školákům, přátelům, spolupracovníkům, děkujeme a těšíme se na další shledání.

IMG-20220909-WA0027Den Charity 2022 4

Zuzana Adamcová DiS.

sociální pracovník, jedná se zájemci o službu DS,TS,OS
Tel.: 734 764 060 E-mail: gnMk4Z27Z8zm5f56LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys