Mimořádná opatření ve Farní charitě – odpovědi na nejčastější dotazy
11. února 2021 Články

Mimořádná opatření ve Farní charitě – odpovědi na nejčastější dotazy

Z rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje byla dne 26. ledna 2021 nařízena v zařízení Farní charita Rychnov nad Kněžnou, Odlehčovací služba, protiepidemická opatření.

Nejčastěji kladené dotazy v souvislosti se současnou situací ve Stacionáři sv. Františka jsou:

 

Mimořádná opatření Krajské hygienické stanice se týkají celé Farní charity Rychnov nad Kněžnou?

Mimořádná opatření se týkají Odlehčovacích služeb Farní charity Rychnov nad Kněžnou a to z důvodu zjištění nákazy u uživatele této služby. Opatření platí do odvolání. Přesný termín ukončerní opatření neznáme a rozhoduje o něm opět KHS. Podstatné je, aby se infekce dále nešířila.

Funguje Denní stacionář?

Z rozhodnutí ředitelky Farní charity Rychnov nad Kněžnou bylo od 1. února 2021 pozastaveno poskytování služby Denního stacionáře. Od 15. února 2021 je Denní stacionář opět v provozu. Uživatelé i pracovníci DS jsou v odděleném křídle budovy a s uživateli Odlehčovacích služeb se v tomto období nesetkávají.

Přijímáte nové klienty/uživatele Odlehčovacích služeb a Týdenního stacionáře? 

Po dobu mimořádných opatření z rozhodnutí Krajské hygienické stanice nové uživatele nepřijímáme. Onemocnění se nevyhnulo ani některým našim kolegům, z tohoto důvodu nové uživatele nepřijímáme až do odvolání. Po ukončení tohoto období se samozřejmě navrátíme k běžnému provozu a přijímat nové uživatele budeme. Nejaktuálnější informace u sociální pracovnice: 734 764 060 ve všední dny od 7:00 do 14:30 hodin

Jsou vydávány obědy pro veřejnost?

Je  dočasně pozastaveno vydávání stravy veřejnosti. Bližší informace ve všední dny, dopoledne, na telefonu: 731 646 957

Jak se před infekcí chrání (nejen) pracovníci?

Desinfence rukou a nasazený respirátor při příchodu do Stacionáře je pro všechny zaměstnance již rutinou. Pracovníci v přímém kontaktu s uživateli si ještě navíc obléknou ochranný plášť, nasadí si štít a při odložení je vždy vydesinfikován, na rukou mají nitrilové rukavice  a jejich spotřeba je samozřejmě veliká. Na ochranných pomůckách se nešetří. Průběžně jsou místnosti, kde dochází k setkávání více osob, nebo kde by mohlo dojít k šíření nákazy, ošetřovány generátorem ozónu (koupelny, prádelna, šatna a kanceláře, společenské místnosti, pokoje - při přemisťování uživatelů). Hygiena všech prostor budovy je zvýšená. Pracovníci v přímé péči jsou nyní v pracovní karanténě. To znamená, že mají povolené cesty pouze z domova do zaměstnání a zpět. Tito pracovníci jsou pravidelně testováni POC testem na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2. Testy jsou k dispozici přímo ve Stacionáři. Uživatelé, u nichž se nákaza neprojevila, jsou  pravidelně v pondělí testováni mobilním týmem KHS. Uživatelé s nákazou jsou na oddělených pokojích (tzv. se zvýšeným hygienickým režimem). Úklidy pokojů jsou podle standardních postupů, ale s větším důrazem na desinfekci klik u dveří , vypínačů apod. Pokoje se zvýšeným hygienickým režimem jsou uklízeny jako poslední. Prádlo se pere denně – tak jako obvykle. Infekční prádlo se pere zvlášť.

Jak vypadá den v Odlehčovacích službách během tohoto období?

Snažíme se, aby režim dne byl podobný běžné rutině. S tím, že je více sledován zdravotní stav uživatelů a není možné provozovat společné aktivity uživatelů. Uživatelé se nyní mohou vzájemně setkávat pouze minimálně. Tím je eliminována možnost dalšího přenosu nákazy. Snídaně, svačiny, obědy a večeře jsou podávány přímo na pokojích. Vaří se nadále přímo ve Stacionáři. Uživatelé s nákazou konzumují stravu z jednorázových nádob. Na společenskou místnost na 2. patře nyní uživatelé nemají přístup. Všichni uživatelé mají na svých pokojích rádia. Všeobecně oblíbenou stanicí je Český rozhlas Hradec Králové. Televize bohužel na pokojích nejsou. Čtenářům je denně dodáván čerstvý regionální tisk. Někteří uživatelé si vykreslují omalovánky, které jim pracovníci tisknou, někteří se věnují ručním pracem - například motání klubíček vlny. Snažíme se, aby se uživatelé pokud možno nenudili. Ranní a večerní hygiena probíhá na pokojích.  Pokud to je možné, pracovníci si s uživateli povídají a jsou jim nápomocní při telefonování s rodinnými příslušníky.

Mohu navštívit svého příbuzného/známého pokud mám negativní výsledek testu na Covid-19?

Od 26. ledna 2021 jsou zcela zakázané návštěvy uživatelů Odlehčovacích služeb (s výjimkou  uživatelů v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění).  Jakmile budou ukončena mimořádná opatření KHS, návštěvy budou opět povoleny (s negativním výsledkem testu na Covid-19 a respirátorem).

Můžeme svému příbuznému/známému přinést dárek/něco dobrého?

Ano, můžete. Určitě tím svému blízkému uděláte radost. Zvoňte u hlavních dveří na sociální pracovnici nebo na zvonek s označením Služby pro seniory. Na ústech mějte vždy respirátor. Dárek ideálně předávejte v igelitové tašce. Prosím, nezlobte se, pokud nepřijdeme hned. Někdy to není v našich možnostech.  Děkujeme za pochopení.

email.seznam.cz456IMG iopnju

 

Zuzana Benešová DiS.

sociální pracovník
Tel.: 734 764 060 E-mail: gnMk4Z280grC5f56LTEuO6a4Y8Es-Zi4Ys