Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná
29. ledna 2021 Články

Letošní Tříkrálová sbírka byla jiná

Ukázalo se, že tradice, která tu je již přes 20 let, má veliký smysl.

Dárci i v této náročné době neváhali, našli si vhodný způsob, jak mohou poskytnout svůj dar a tím pomoci lidem, kteří se ocitli v nouzi.

Velký dík ale patří také všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na bezproblémovém průběhu sbírky, starali se o pokladničky a celkově šířili informace o významu této Tříkrálové sbírky. Bez nich by to opravdu nešlo.

Za sebe velice pozitivně hodnotím rozšíření možnosti darování přes online pokladničky – v dnešní rychlé době tak mohou přispět i ti, co běžně využívají platby přes internet, a tak několika kliky pošlou svůj dar na správné místo. Do online kasičky na tříkrálovém webu je možné darovat až do 30. dubna.  Jsem ráda, že letošní TKS se vydařila a jejím prostřednictvím se lidé propojili a zažili malý kousek radosti a sounáležitosti s ostatními. Věřím, že příští rok již zase budou moci koledníčci osobně obcházet domácnosti a předávat lásku a víru v dobro.

Děkujeme všem za ochotu pomoci.

Ilona Mikušová

Vrbice - obchodSkuhrov nad Bělou - poštaŽelezářství Častolovice

PharmDr. Ilona Mikušová

ředitelka
Tel.: 494 534 431 E-mail: 4eBxRWca6nFy.Z4WHkxhY929WkvDRc29g