Adresář

Petra Kuderová, DiS.

Tel.: 731 646 956
vedoucí Denního stacionáře

- zodpovídá za plynulý chod a kvalitu služby Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a  pro seniory

Seznam služeb

Denní stacionář - vedoucí Denního stacionáře