Vyplněné tiskopisy Vyjádření lékaře a Dotazník odevzdává zájemce o službu v den nástupu. Tomu předchází schůzka zájemce o službu se sociální pracovnicí. Schůzku lze sjednat osobně (7:00 - 14:00 hodin), telefonicky (494 534 431, 604 683 980), e-mailem (soc.prac@email.cz). Ostatní tiskopisy jsou informativní (Informace pro podání stížnosti, Základní informace, platby služeb)
 
Zájemce o denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením:
DS M- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese
Zájemce o denní stacionář pro seniory:
S- DS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese
Zájemce o týdenní stacionář pro seniory:
TS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese
Zájemce o odlehčovací služby pobytové pro seniory:
OS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese
Zájemce o Denní stacionář (DS), Týdenní stacionář(TS), Odlehčovací služby(OS): tiskopis Vyjádření lékaře, jedná se o dotazník k vyplnění obvodnímu lékaři:
Vyjádření lékaře
 
Seznamy činností a ceníky (DS,TS,OS):
Základní informace, platby služeb
Informace pro podání stížností (DS,OS,TS):
Informace pro podání stížností
 
V případě neúspěchu při stahování souboru nás informujte:  soc.prac@email.cz

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229