Realizace pracovního setkání v Rychnově nad Kněžnou  

17.6. - 21.6. 2015


1. den, středa, 17.6.

Cestování, příjezd, přivítání hostů z Hechingenu (Charita děkanství Zollern), oběd, ubytování, setkání  s vedením Farní charity Rychnov nad Kněžnou – Mgr. Eva Šmídová, Ing. Jarmila Zemanová – statutární zástupci, vrchní sestra Tereza Lugová - seznámení   s organizační strukturou a členěním poskytovaných sociálních služeb – prezentace Eva Šmídová, seznámení se zařízením farní charity – stacionáře sv. Františka, prohlídka jednotlivých oddělení a celkových prostor budovy, po večeři pokračování setkání – koordinace a vyladění  programu na další dny.

2. den, čtvrtek, 18.6.

Prezentace poskytovaných sociálních služeb z úhlu sociální práce pro stážisty z Hechingenu – seznámení se základními a fakultativními činnostmi poskytovaných sociálních služeb, s jednáním se zájemcem o službu, s obsahem smlouvy, s vytvářením a následnou prací s individuálním plánem v souvislosti s naplňováním potřeb uživatelů – seniorů, následovala praktická výtvarná činnost v multifunkční dílně, které se také zúčastnili stážisté z Hechingenu. Pedagožka volného času hosty přivítala a seznámila je se sedmi uživateli, kteří byli přítomni. Vysvětlila, jakým konkrétním činnostem se nyní senioři věnují. Dále provedla výklad o různých nabízených činnostech s ukázkou výrobků a zmínila výtvarné techniky, kterými se s uživateli zabývá.  Hosté využili možnosti ptát se na osobní zkušenosti a postřehy pedagožky volného času s prací se seniory. Ptali se, jaké rukodělné činnosti jsou dle ní nejoblíbenější a jakým způsobem uživatele motivuje. Petra Kuderová hostům vysvětlila, že nabízené aktivity a postupy přizpůsobuje zájmům, možnostem a schopnostem jednotlivých uživatelů. Někteří senioři zvládají jen jednodušší úkony, jiné zase baví pouze určitá činnost. Hosté zavedli rozhovor i s uživateli, které jejich zájem potěšil a ochotně jim ukázali své výrobky.

Po seznámení s činností v multifunkční dílně se hosté přesunuli do společenské místnosti ve druhém patře. Tam probíhala činnost „paměťový trénink“. Paměťového tréninku se zúčastnilo osm uživatelů. Pracovnice přímé péče s uživateli opakovala abecedu. Dále měli uživatelé za úkol jmenovat názvy pokrmů, jejichž první písmeno se shoduje s po sobě jdoucími písmeny abecedy. A – ananas, B – bábovka atd. Hosté se usadili mezi seniory, s probíhající činností byli seznámeni a přihlíželi. Potom měli opět prostor pro dotazy. Zaměstnankyně jmenovala další aktivity, kterým se se seniory věnuje a které dle jejího názoru uživatele baví.

Odpolední program – společná činnost stážistů se zaměstnanci farní charity pod vedením arteterapeutky z Hechingenu - v úvodu seznámila zaměstnance stacionáře s vlastní uměleckou činností a s aktivitami, kterým se dlouhodobě věnuje se seniory. Zaměstnanci si prohlédli video prezentaci, poslechli si výklad a po krátké přestávce měli možnost pod vedením paní Iny výtvarně tvořit technikou „mokré do mokré“. Následovala diskuze a výměna zkušenosti týkajících se aktivizačních činností ve vztahu k jednotlivým nemocem, zvláště k práci s uživateli s různými stupni demence.


3. den, pátek, 19.6.

Dopoledne: Prezentace (power point) zdravotní péče o seniory na zdravotního úseku vrchní sestrou doplněná přílohami, ve kterých byli stážisté z Hechingenu seznámeni s dokumentací nutnou a potřebnou k zajišťování zdravotní péče elektronickou i papírovou formou - např. evidence docházky, glykemický profil, měsíční rozpis úkonů u klienta, ošetřovatelský plán – výkony, podávání léků, propuštění uživatele apod.  Následovaly rozhovory, konzultace s našimi klienty, popř. rodinnými příslušníky k poskytované péči, potřebách a přáních klientů v českém i německém jazyce.
Odpoledne: Pokračování rozhovorů a následná diskuze ke způsobům poskytování sociální a zdravotní péče seniorům v podmínkách Farní charity Rychnov nad Kněžnou v souvislosti s naplňováním potřeb dlouhodobě a nevyléčitelně nemocných i s ohledem na vytvoření plánu, obsahu (na co se zaměřit) studijní cesty do Hechingenu.
 

4. den, sobota, 20.6.

Dopoledne: Prezentace ekonomického úseku – financování činností Farní charity Rychnov nad Kněžnou, zdroje příjmů pro financování poskytovaných sociálních služeb a zdravotní péče – dotace, tržby od uživatelů, financování zdravotní péče pojišťovnami, fakultativní činnosti, vlastní činnost, včetně dokumentace pro stážisty z Hechingenu, diskuze.

Odpoledne: Prezentace zahraničního partnera o jejich systému fungování, členění, dostupnosti a financování služeb a péče pro seniory, objasnění pojmu vyplacených sociálních a zdravotních služeb, diskuze.  Následovaly rozhovory, konzultace s našimi klienty, popř. rodinnými příslušníky k poskytované péči, potřebách a přáních klientů v českém i německém jazyce.

 
5. den, neděle, 21.6.

Dopoledne: Vzájemná výměna zkušeností, konzultace s partnery nad zpracovávaným manuálem, jeho rozvržení, uspořádání dle nemocí a stádií nemocí, zpracovávání jednotlivých kapitol z pohledu komplexnosti poskytování zdravotní péče a s ní související aktivity,  diskuze partnerů se zaměstnanci farní charity.

Odpoledne: Zhodnocení, shrnutí pobytu a získaných poznatků, dojednání stáže zaměstnanců Farní charity Rychnov nad Kněžnou v zařízeních charity v Hechingenu.

Rozloučení se stážisty.

 

 

Realizace pracovního setkání v Hechingenu

11.10. - 17.10. 2015

Osm pracovníků Farní charity Rychnov nad Kněžnou navštívilo město Hechingen ve spolkové zemi Německa "Bádensko-Württembersko".

Pracovníci Farní charity se během týdne seznámili  s činností Charity děkanství Zollern. Prohlédli si zařízení sociálních služeb, zúčastnili se aktivizačních hodin s uživateli služeb a přednášek a diskuzí s pracovníky z Charity děkanství Zollern.

Kolegové z Německa pro nás připravili velmi bohatý pracovní program. Čekaly na nás prohlídky zařízení pro seniory, ukázkové aktivizační hodiny s uživateli služeb, přednáška "dam v modrém", návštěva uprchlického tábora, charitního second-handu, obchůdku s fair-trade zbožím.

Měli jsme příležitost ptát se na vše co nás zajímalo, diskutovat a vyměňovat si zkušenosti.

               

 

Realizace pracovního setkání v Herne

- květen 2016

Setkání pracovníků se konalo v  Herne,  které  se nachází  v německé spolkové zemi Severní Porýní-Vestfálsko.

DSC00321

DSC00313DSC00348

DSC00359DSC00354

 

Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229