Farní charita Rychnov nad Kněžnou je  nestátní nezisková organizace

Posláním Farní charity Rychnov nad Kněžnou je charita,  nebo-li „milosrdná láska“ (latinsky „caritas“). Předmětem činnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsou služby ve prospěch lidí v nepříznivé životní situaci a tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby:

  • zřizování a provozování sociálních služeb ve Stacionáři sv. Františka, Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou
  • pořádání sbírek a humanitárních akcí za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí, např. Tříkrálová sbírka

Podnikatelské aktivity jsou zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Zřizovatelem je Biskupství královéhradecké, které je od roku 1992  přímým pokračovatelem  diecézní charity, která působila v královéhradecké diecézi před II. světovou válkou a po ní až do násilného přerušení činnosti v 50. letech.

Farní charita Rychnov nad Kněžnou je členem organizace Charita České republika. Charita ČR je členem mezinárodní sítě charitních organizací světa Caritas Internationalis a také jejího evropského regionu Caritas Europa.  

Právní forma:

Farní charita Rychnov nad Kněžnou je církevní právnickou osobou (účelovým zařízením církve), evidovanou podle zákona č. 3/2002 Sb., zákon o církvích a náboženských společnostech, v platném znění. Je evidována v Rejstříku evidovaných právnických osob jako účelové zařízení Církve římskokatolické  ve smyslu § 15a odst. 1 písm. b) uvedeného zákona.

Statutární orgán:

Ředitel Mgr. Ondřej Barabáš

Zástupkyně ředitele a vedoucí ekonomického úseku Lucia Káčeríková

IČO: 42887968 

Bankovní účet: 1243639399/0800

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229