O FCH RK - od vzniku až po současnost

Dobrý den milí zájemci o naše služby.

Jmenuji se Lucia Káčeríková a ráda bych Vám představila naše zařízení a obeznámila Vás s našimi poskytovanými službami.

Naše organizace se jmenuje Farní charita Rychnov nad Kněžnou a poskytujeme ambulantní a pobytové sociální služby v našem zařízení Stacionář sv. Františka. Naším posláním je poskytování sociálních služeb pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a pro seniory hlavně z Královéhradeckého kraje. Našim zřizovatelem je Biskupství Královéhradecké. A spadáme pod Královéhradeckou diecézi. Jsme třetí nejstarším charitním zařízením v České republice. Vznik našeho zařízení se datuje 1. července 1993. V té době jsme byli součástí Diecézní charity Hradec Králové a zařízení se jmenovalo Charitní domov. Domov byl zařazen do sítě charitních zařízení podporovaných Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.  V roce 2006 se zařízení přejmenovalo na Stacionář sv. Františka. V našem zařízení začínalo pracovat 20 zaměstnanců a k dnešnímu dni u nás v průměru pracuje 27 zaměstnanců, 1 DPČ, a 5 DPP a to na pozicích: ředitel, zástupce ředitele, vedoucí služeb, PSS, ZS, sociální pracovník, pedagog, obslužný personál, administrativní personál. Také nám pomáhají dobrovolníci.

Naše zařízení se nachází téměř ve středu města, čímž je naplňovaná jeho integrační funkce, je zcela bezbariérový, včetně výtahu. K budově patří i část pozemku, která slouží pro klienty jako zahrádka. Mají tam k dispozici zahradní posezení, houpačky a záhonky, kde se starají o zeleninu a ovoce. Naše zařízení má vlastní prádelnu a sušárnu pro klienty a personál, vlastní stravovací zařízení (které vaří pro klienty, personál, ale také pro cizí strávníky) a vlastní dopravu na rozvoz klientů, zajištění dopravy k lékařům.

Hlavní činnosti zařízení jsou tyto služby:

 • Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením*
 • Denní stacionář pro seniory*
 • Týdenní stacionář pro seniory*
 • Odlehčovací služby pro seniory*
 • Tříkrálová sbírka

Vedlejší činnosti zařízení jsou:

 • Prodejna
 • Doprava
 • Stravování

*Sociální služby:

Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Naši první službou založenou v roce 1993 byl Denní stacionář pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením a s poruchami autistického spektra od 3 do 15 let věku zejména z Královéhradeckého kraje. Našimi zaměstnanci v té době byly řeholní sestry – františkánky, po kterých se také naše zařízení jmenuje: Stacionář sv. Františka. Pro naše klienty byla v našem zařízení zřízená škola. V roce 2008 se cílová skupina změnila na Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením od věku 15 let. Naším klientům je poskytovaná pravidelná pomoc a podpora dle jejich potřeb. Naši zaměstnanci se snaží po celý den vymýšlet pro klienty aktivizační činnosti, rozvíjení jejich individuální schopností, dovedností, individuálně dle jejich zájmu, např. tvoření z keramické hlíny, cvičení, výlety, plesy a spoustu dalších aktivit.

Kapacita této služby je 22 klientů.

Poskytování služeb funguje denně a to:

Po – Čt     6:00 – 16:30

Pá             6:00 – 15:30

Naším cílem je:

 • Začlenění do společnosti
 • Udržování získaných dovedností
 • Rozvoj schopnosti klientů

Denní stacionář pro seniory

Denní stacionář pro seniory byl založen v roce 2008.

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit).

Posláním Denní stacionáře pro seniory je podporovat klienty v samostatnosti a soběstačném způsobu života. Aktivizační program je zaměřen na posílení sebevědomí, sebevyjádření a seberealizaci, umožňující uživatelům smysluplně naplnit volný čas, užívat si přítomnosti ostatních seniorů a personálu, získat nové zkušenosti – vzájemné sdílení, četba, odpočinkové činnosti – sledování televize, poslech hudby, předčítání, besedy, trénink paměti.

Kapacita je 22 a je společná pro všechny cílové skupiny .

Poskytování služeb funguje denně a to:

Po – Čt     6:00 – 16:30

Pá             6:00 – 15:30

Naším cílem je:

 • Smysluplné využití volného času
 • Udržování získaných dovedností seniora
 • Předcházení sociálnímu vyloučení seniora

Týdenní stacionář pro seniory

Týdenní stacionář pro seniory byl zřízen v roce 2007.

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit), který potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Posláním Týdenního stacionáře je poskytnout klientům péči, kterou potřebuji, respektovat jejich individuální potřeby, schopnosti a možnosti. Poskytujeme jim komplexní péči od pondělí do pátku, od ubytování, poskytování stravy, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu až po aktivizační činnosti: tvoření v keramické dílně, přizpůsobené cvičení, zpívání, čtení denního tisku, pěstování na zahrádce atd. 

Ubytování je ve 2-3 lůžkových pokojích, sociální zařízení je společné na patře.

Kapacita této služby je 9 lůžek.

Poskytování služeb funguje denně a to:

od Po   6:00 hod. nepřetržitě

do Pá   15:30 hod.

Naším cílem je:

 • Kontakt s vrstevníky
 • Rozšiřování sociálních návyků
 • Udržování soběstačnosti v co největší míře

Odlehčovací služby

Odlehčovací služby se zprovoznily v roce 2010, za účelem poskytnout klientům 24 hodinovou péči po dobu 3 měsíců z možnosti prodloužení o další 3 měsíce. Dalším účelem je odlehčit a pomoct pečující osobě, poskytnout odbornou péči a nabídnout aktivizační činnosti s ohledem na přání a potřeby klienta služeb. Tuto službu zájemci využívají nejčastěji.

Cílovou skupinou jsou senioři od 65 let z Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit), který potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Klientům jsou poskytované tyto služby:

 • Pomoc při zvládání péče o vlastní osobu – při pohybu, oblékání, osobní hygieně, stravování, orientaci…
 • Poskytnutí stravy – zajištění celodenní stravy a pitného režimu.
 • Poskytnutí ubytování je ve 2-3 lůžkových pokojích, sociální zařízení je společné na patře.
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti – pracovní a výtvarné činnosti (keramická dílna), hudební aktivity a tanec, opakování nabytých znalostí, trénování paměti, četba denního tisku, společenské hry…
 • Činnosti k podpoře sociálního začleňování – povídání, pomoc při komunikaci, podpora vztahů s rodinou a dalšími lidmi, koncerty, vycházky…
 • Činnosti k udržení a rozvoji osobních a sociálních schopností a dovedností – cvičení, nácvik soběstačnosti, rozvoj poznávacích funkcí
 • Pomoc s komunikací při obstarávání osobních záležitostí – sociální poradenství, pomoc s nakupováním…

Kapacita této služby je 15 lůžek.

Naším cílem je:

 • Umožnit odlehčení pečující osobě nebo osobám
 • Sociální začlenění seniora
 • V co největší míře udržet stávající schopnosti a dovednosti seniora

Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka začala v roce 2001.

TKS se koná vždy na začátku ledna, každý rok. Veřejnost může poznat obětavost a nadšení desítek dobrovolníků, kteří neváhají a vyjdou do ulic, aby svědčili o pomoci a lásce ke všem potřebným. Bez jejich píle by se TKS nikdy nemohla uskutečnit, a proto jím patří nesmírné díky. Na TKS se účastní přibližně 550 dětí, mládeže a rodičů.

Pořádáním TKS pomáháme hlavně:

 • konkrétním lidem a rodinám v nouzi, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijící na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, redistribuce potravinové a materiálové pomoci
 • dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí konkrétně v Indii
 • mimořádné situace – krytí nákladů vzniklých při odstraňovaní následků povodní, požárů apod.
 • Obnova již více než dvacet let zastaralého vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Domov, provozovaného Sdružením Neratov z.s.
 • Obnova vybavení se Stacionáři sv. Františka – DS, TS, OS.

Vedlejší činnost

Jak jsem už zmínila, naše zařízení má i vedlejší činnost.

 • Prodejna – jedná se o výrobky našich klientů, které jsou k prodeji na jarmarcích, organizované 2 – 3 krát do roka. Za vydělané peníze se pořizují klientům materiály na výrobu (např. keramická hlína, formy..) a kompenzační pomůcky (chodítko, vozík….)
 • Doprava – poskytujeme cizím lidem dle potřeby dopravu – většinou odvoz k lékaři, odvoz dle požadavku zájemce
 • Stravování – poskytujeme stravu pro veřejnost. Máme vlastní jídelnu, kam si lidé chodí pro jídlo do nosiče, anebo si tam jídlo můžou zkonzumovat.

Děkuji Vám za Vaši pozornost. Lucia Káčeríková.