Záměry Tříkrálové sbírky 2021

 • Charita Přelouč

  • Nákup vybavení - projekční plátno, počítač, sportovní vybavení. Výměna oken ve staré klubovně, úprava zahrady

   92 500 Kč
  • Nákup nových kompenzačních pomůcek – chodítko, klozetové křeslo, sedačka do sprchy a další podle aktuální potřeby.

   25 000 Kč
  • Provoz charitního šatníku – úhrada energií, potravinová pomoc rodinám v nouzi – sklad nájem a energie. Nákup potravin v mimořádné situaci.

   37 500 Kč
  • Vánoční a velikonoční akce s klienty služby. Přímá finanční pomoc lidem v nouzi.

   37 500 Kč
  • Výlety s dětmi z Jakub klubu, z pěstounských rodin a rodiny v službě SAS po blízkém okolí. Tímto jim zprostředkováváme nové zážitky a zkušenosti, protože jinak se zpravidla nikam nedostanou.

   25 000 Kč
  • Vzdělávání dobrovolníků a úhrada energií v rámci zajištění dobrovolnických programů pro seniory. Dobrovolnické projekty žáků ZŠ a studentů gymnázia pro seniory v Domově u fontány – materiál na tvoření, informační materiály.

   10 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   12 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   7 500 Kč
 • DCH HK -  Nové Město nad Metují

  • Podpora aktivit dobrovolnického centra Diecézní charity Hradec Králové

   90 000 Kč
  • Pomoc osobám a rodinám, které se ocitly v nouzi a chtějí svoji situaci aktivně řešit (oblast Nové Město nad Metují a okolní obce).

   18 000 Kč
  • Projekty v Indii: Kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   66 600 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   5 400 Kč
 • Diecézní charita Hradec Králové

  • Přímá pomoc lidem v nouzi, integrační aktivity, pomoc nemocným Huntingtonovou chorobou, provoz humanitárního skladu, činnost dobrovolnického centra.

   2 660 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   140 000 Kč
 • Farní charita Chrudim

  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů pečovatelské služby, podle možností případné rozšíření možností terénní pečovatelské služby,

   75 000 Kč
  • Dofinancování provozních nákladů  občanské poradny

   75 000 Kč
  • Podpora rozvoje a dofinancování provozních nákladů osobní asistence

   50 000 Kč
  • Podpora rozvoje dobrovolnického centra

   100 000 Kč
  • Kofinancování nových automobilu určených pro poskytování sociálních služeb a dalších potřeb Farní charity Chrudim.

   150 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí

   25 000 Kč
  • Finanční jednorázová pomoc rodinám i jednotlivcům, kteří se ocitli v situaci,  která ohrožuje jejich zdraví či život

   10 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   15 000 Kč
 • Farní charita Dobruška

 • Farní charita Dolní Újezd

  • Charitní pečovatelská služba - nákup nového automobilu pro pečovatelskou službu. Úhrada nákladů spojených s provozem pečovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

   70 000 Kč
  • Charitní ošetřovatelská služba - úhrada provozních nákladů ošetřovatelské služby a nákup kompenzačních pomůcek.

   58 800 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večern vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   7 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požáru apod.

   4 200 Kč
 • Farní charita Dvůr Králové nad Labem

  • Centrum pro rodinu Klubko Náhradní rodinná péče - podpora respitních pobytů, pořízení drobného majetku a leasing. Dlouhodobá podpora rodin s dětmi prostřednictvím doprovázení, poradenství, vzdělávání a odlehčovací péče.

   85 589 Kč
  • Osobní asistence - zajištění provozu služby, mzdové náklady a náklady na dopravu ke klientům Královédvorska. Podpora klientů v jejich přirozeném prostředí.

   9 000 Kč
  • Občanské poradny ve Dvoře Králové, Jaroměři a Hořicích. Zajištění provozu služeb.

   68 451 Kč
  • Zajištění provozu služeb Nízkoprahového zařízení pro děti a mládež ve Dvoře Králové nad Labem. Nákup drobných pomůcek k činnosti.

   44 000 Kč
  • Podpora projektů v Indii.

   14 863 Kč
  • Denní stacionář Serafína 2021- vybavení prostor nově vzniklé sociální služby

   50 000 Kč
  • Adresná pomoc v nepříznivé životní situaci, potravinová banka aj.

   1 000 Kč
  • Centrum pro rodinu Klubko a Náhradní rodinná péče (NRP, KL) v roce 2021 - respitní pobyty dětí, psychologická podpora dětí

   24 364 Kč
 • Farní charita Litomyšl

  • Dokončení výměny nefunkčních starých oken za kvalitní repliky, které zlepší tepelnou pohodu v prostorách služeb pro rodiny s dětmi (Sanace rodiny a Podpora pěstounské rodiny) a zabrání ekonomickým ztrátám vznikajícím v důsledku úniku tepla a zároveň neznehodnotí architektonickou hodnotu historicky cenné stavby.

   225 000 Kč
  • Krytí nákladů na provoz Dobrovolnického centra

   50 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   23 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   10 000 Kč
  • Z prostředků budou podpořeny rodiny s dětmi, které v důsledku vážného nedostatku finančních prostředků nemohou žít stejně plný život jako jejich vrstevníci. Nejčastěji se jedná o nákup školních a kompenzačních pomůcek, spolufinancování lyžařských výcviků a letních táborů apod.

   22 000 Kč
 • Farní charita Rychnov nad Kněžnou

  • Přímá pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou.

   40 000 Kč
  • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou.

   288 000 Kč
  • Dar na realizace humanitárních projektů v zahraničí.

   20 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   12 000 Kč
  • Obnova vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením provozovaného Sdružením Neratov, z. s.

   40 000 Kč
 • Farní charita Studenec u Horek

  • Doplnění nabídky zdrav. technických pomůcek do půjčovny, nákup zdravotnického materiálu.

   80 000 Kč
 • Oblastní charita Červený Kostelec

  • Hospic Anežky České: Údržba a opravy zařízení a vybavení hospice, půjčovny zdravotních a kompenzačních pomůcek, nákup zdravotnického materiálu, částečné krytí mzdových nákladů

   135 000 Kč
  • Domov svatého Josefa: Výměna oken.

   108 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   30 000 Kč
  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů, apod.

   18 000 Kč
  • Přímá pomoc: Mimořádná individuální sociální nebo zdravotní pomoc.

   12 000 Kč
  • Mobilní hospic Anežky České: Nákup nového auta, zajištění lepší telefonní dostupnosti sester v terénu, zkvalitnění pohotovostní linky, nákup zdravotnické tašky do terénu.

   90 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Červený Kostelec: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby.

   84 000 Kč
  • Mateřské centrum Háčko: Obnova zařízení mateřského centra, nákup materiálu a odměn pro děti při prorodinných aktivitách, částečné krytí provozních a mzdových nákladů.

   33 000 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Hostinné: Zlepšení dostupnosti služby v terénu, nákup zařízení a vybavení pro provoz pečovatelské služby.

   90 000 Kč
 • Oblastní charita Havlíčkův Brod

  • Umírej doma!:  Domácí hospicová péče nabízí strávení posledních dnů života nemocného v domácím prostředí s rodinou. Nutnou podmínkou pro poskytování této služby jsou zdravotnické přístroje a kvalitní personál.

   300 000 Kč
  • Nový začátek:  Středisko charitní pomoci zajišťuje pomoc osobám, které se ocitly v nepříznivé situaci, a pomáhá osobám, které se dlouhodobě nemohou uplatnit na trhu práce.

   300 000 Kč
  • Pomůcky pro život:  Obměna stávajících starých kompenzačních a rehabilitačních pomůcek pro naši Půjčovnu kompenzačních a rehabilitačních pomůcek.

   100 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí:  kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a podpora nemajetných školáků a vysokoškoláků v Indii v oblasti Bangalore a Belgaum

   55 000 Kč
  • Mimořádné situace:  krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   33 000 Kč
  • Spolufinancování nákladů na provoz charitních služeb poskytovaných ve vikariátech Havlíčkův Brod a Humpolec

   312 000 Kč
 • Oblastní charita Hradec Králové

  • Poskytování odborné komplexní péče nevyléčitelně nemocným a jejich blízkým tak, aby umírající netrpěli bolestí, strachem, úzkostmi, osamocením a dalšími negativními vjemy s maximální snahou o zachování jejich lidské důstojnosti. Péče je poskytována v domácím prostředí nemocného v souladu s postupy paliativní medicíny.  rnrnShromažďování finančních prostředků pro přípravné práce, výstavbu a provoz specializovaného kamenného hospice.rnrnVyužití prostředků: projektová dokumentace, investice, vybavení, provozní a personální náklady.

   300 000 Kč
  • Poskytování komplexních činností (pomoc při péči o sebe a svoji domácnost) lidem se sníženou soběstačností a rodinám s více dětmi, s cílem udržet co nejdéle kvalitu jejich života, soběstačnost a sebeobslužnost, umožnit jim žít běžným způsobem života dle jejich přání a zvyklostí, v přirozeném domácím prostředí. Týká se regionu Královéhradecko a Třebechovicko. rnrnVyužití prostředků: investice (automobil), vybavení, provozní a personální náklady.

   220 000 Kč
  • Konkrétní pomoc a podpora osob v řešení krizových situací, orientace a adaptace na náročné životní období, pomoc při hledání možných řešení, ochrana před sociálním vyloučením. rnProstřednictvím Poradny Domácí hospicové péče a Poradny pro lidi v tísni poskytujeme kvalitní odborné sociální poradenství, podporu, doprovázení a sdílení v těžkých životních situacích, které nedokáží klienti řešit sami ani s pomocí svých blízkých, všestranně podporujeme nemocné a pečující.rnrnVyužití prostředků: vybavení, provozní a personální náklady.

   200 000 Kč
  • Zajištění provozně-technického zázemí a vybavení pro sociální služby a zdravotnickou péči Oblastní charity Hradec Králové.rnrnVyužití prostředků: investice (projekt), vybavení, provozní a personální náklady.

   200 000 Kč
 • Oblastní charita Jičín

  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi na Semilsku Pracovníci pomáhají sociálně slabým rodinám s dětmi řešit: péči o dítě (vhodné trávení volného času, příprava do školy, stravování, zapojení dítěte do domácích povinností atd.), péči o domácnost (úklid, finanční gramotnost atd.), komunikaci s veřejnými institucemi (škola, úřady, lékař atd.). Vybraná částka půjde na kancelářské potřeby a na cestovné za rodinami, které navštěvujeme v terénu.

   130 000 Kč
  • Přímá pomoc v regionech Jičínska, Novopacka, Hořicka a Semilska Přímá pomoc je učená na zmírnění následků nenadálých krizových situací, které se přihodily lidem bez jejich přičinění, a které nemohou, nebo neumí řešit pouze vlastními silami. Jedná se zejména o rodiny s dětmi a staré lidi z regionů, kde působí Oblastní charita Jičín. Z prostředků se budou rovněž hradit náklady spojené s přímou pomocí (např. pohonné hmoty).

   11 200 Kč
  • Podpora dobrovolnických aktivitrnrn Cílem dobrovolnických projektů je zakotvení a rozvoj vzájemné občanské podpory ve společnosti a zlepšení povědomí o hodnotě i významu dobrovolnických aktivit. Našim záměrem je realizovat dobrovolnické programy zaměřené na pomoc dětem s jakýmkoli druhem znevýhodnění, na sociálně slabé rodiny s dětmi, seniory a lidem se zdravot. hendikepem. Vybraná částka půjde na mzdu koordinátorů, kancelářské potřeby, výtvarný a jiný materiál pro práci dobrovolníků s klienty v programech: rn• Pět P – celosvětový dobrovolnický program zaměřený na děti.rn• Dobrovolníci do zdravotnických zařízení.rn• Dobrovolníci do sociálních služeb.rn• Skupinová práce s dětmi a mládeží.rn• Senioři pomáhají dětem.

   90 000 Kč
  • Nízkoprahové kluby PoHoDa (Hořice), EXIT (Jičín) a Relax (Nová Paka)rn Cílem klubů je zmírnit, nebo předejít rizikům, která jsou spojená se způsobem života dětí a mládeže, kteří nechtějí, nemohou, nebo neumí trávit svůj volný čas obvyklým způsobem. Jedná se děti a mládež, kteří jsou z nějakých důvodů ohroženi nebo zasaženi problémy v těchto okruzích: rodina, škola, kamarádi a vrstevníci, životní styl, zneužívání návykových látek, konfliktní chování, volný čas, fyzické a duševní zdraví, práce a brigády, sexuální chování, sociální dovednosti a životní hodnoty. Vybraná částka půjde na výtvarný a jiný materiál pro práci s dětmi a mládeží, vybavení pro volný čas, nájem a energie.

   26 400 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   14 000 Kč
  • Mimořádné situace Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   8 400 Kč
 • Oblastní charita Jilemnice

 • Oblastní charita Kutná Hora

  • Automobil pro Středisko na Sioně: Pořízení osobního automobilu pro terénní službu rané péče a aktivizační služby pro rodiny s dětmi.

   331 890 Kč
  • Dobrovolníci v charitě, v nemocnicích a v zařízeních sociálních služeb - Provoz Dobrovolnického centra, péče o dobrovolníky

   112 532 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   33 760 Kč
  • Mimořádné situace - Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   20 000 Kč
  • Pomoc rodinám s dětmi - Realizace příměstských táborů Rodinného centra Kopretina. Realizace aktivit pro školní a předškolní děti Centra Maják.

   33 760 Kč
  • Přímá pomoc rodinám i jednotlivcům - přímá finanční pomoc v případě nepříznivé finanční situace, potravinová a materiální pomoc a její organizační zajištění.

   19 599 Kč
 • Oblastní charita Náchod

  • Dům na půli cesty - Náchod, krytí provozních nákladů pobyt. zařízení pro mladé

   110 000 Kč
  • SV. ANNA Domov pro matky s dětmi Náchod, krytí provozních nákladů azyl. domu

   16 500 Kč
  • Charitní pečovatelská služba Náchod: zlepšení dostupnosti služby v terénu

   297 000 Kč
  • Přímá podpora, podpora rodin a osob v nouzi

   82 500 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí, projekty v Indii

   27 500 Kč
  • Mimořádné situace

   16 500 Kč
 • Oblastní charita Nové Hrady u Skutče

  • Krytí spolufinancování rozšíření Centra sociálních služeb v Chotovicích - Dům sv. Josefa

   644 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   35 000 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování povodní, požárů apod.

   21 000 Kč
 • Oblastní charita Pardubice

  • Paliativní ambulance a mobilní hospicrnNákup objektu, rekonstrukce, vybavení paliativní ambulance. Podpora mobilního hospice, provozní náklady, pomůcky - 81%
   Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rozšíření sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi a pomoci pěstounům. Rekonstrukce domu, vybavení kanceláří. - 10%
   Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí – 5%
   Mimořádné situace – 3%
   Přímá pomoc - 1%

   900 000 Kč
 • Oblastní charita Polička

  • Spoluúčast na nákladech spojených s rekonstrukcí domu č. IV, Vrchlického čp. 10, v kterém poskytujeme sociální služby.služby.

   360 535 Kč
  • Částečné pokrytí provozních nákladů ošetřovatelské služby a domácí hospicové péče, včetně osobních nákladů na odborníky v domácí hospicové péči (lékaři, psychoterapeut), které nelze hradit z plateb zdravotních pojišťoven.

   153 000 Kč
  • Přímá pomoc sociálně slabým v místě působnosti Oblastní charity Polička, případně humanitární pomoc.

   28 500 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   28 500 Kč
  • Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   17 645 Kč
 • Oblastní charita Trutnov

  • Domácí hospicová-paliativní péčernDomácí hospicová - paliativní péče pomáhá nevyléčitelně nemocným pacientům v terminálním stavu. Jde o komplexní péči poskytovanou jak pacientům, tak pečujícím rodinám. Jejím cílem je pomoci pacientům prožít konec života důstojně, v bezpečí domova, v kruhu svých blízkých.  Pacientům se snaží maximálně tlumit bolest a potíže vyplývající z onemocnění a mírnit tělesná i duševní strádání. Pečujícím rodinám poskytuje odborné poradenství a nabízí pomoc v těžké životní situaci. Odborně vyškolený personál zajišťuje operativní poskytnutí péče v Trutnově a okolních obcích.rnrnČástka bude použita na zajištění provozu této služby, na její podporu, propagaci.

   92 000 Kč
  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí
   Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   5 000 Kč
  • Mimořádné situace\r\nKrytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   3 000 Kč
 • Oblastní charita Ústí nad Orlicí

  • Centrum pod střechou - úprava okolí budovy pro využití pro NZDM, Mateřské centrum a parkování pro pečovatelskou službu.

   85 000 Kč
  • Přímá pomoc lidem v hmotné nebo duchovní nouzi.

   50 000 Kč
  • Charitní pečovatelské služby - provozní náklady aut – PHM, servis a údržba aut, vzdělávání zaměstnanců, energie, nákup materiálu a mzdové náklady.

   430 000 Kč
  • Fond na rozvoj a rozšíření stávajících projektů.

   100 000 Kč
  • Projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum.

   75 000 Kč
  • Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

   45 000 Kč
  • Domácí hospicová péče - nákup terénního osobního automobilu

   150 000 Kč
  • Rodinného centrum Kopretina - nákup materiálu, spoje, doprava a vstupy na letní výlety (příměstské tábory).

   20 000 Kč
  • Sociální sprcha - provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   30 000 Kč
  • Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi - nákup osobního automobilu.

   200 000 Kč
  • Sociálně-terapeutické dílny Miriam - nákup materiálu, vybavení (nástroje, stroje apod.), ostatní provozní náklady a mzdové náklady.

   15 000 Kč
  • Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez přístřeší - provozní náklady, energie, nákup materiálu – hygienické a desinfekční prostředky, mzdové náklady.

   50 000 Kč
  • Centrum pod střechou - provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, lektorné, mzdové náklady.

   150 000 Kč
  • Sociální rehabilitace - provozní náklady, energie, nákup materiálu, vzdělávání zaměstnanců, mzdové náklady, (zahradnické potřeby).

   100 000 Kč