Tříkrálová sbírka

Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a uskutečňovat jí lze díky partnerům, koordinátorům, koledníkům a dárcům.

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika se sídlem v Praze, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Způsoby jak přispět:

  • Třem králům do zapečetěné pokladničky, od 1. do 15. ledna
  • Bezhotovostní dar: 66008822/0800 , VS pro náš region: 777955023, od 1.prosince do 31. ledna
  • On-line: trikralovasbirka.cz, se zadáním PSČ nebo názvu naší charity, celoročně,- pro konkrétní rok do konce dubna
  • Sledováním Tříkrálového koncertu

Výtěžek sbírky je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof. Záměry, na které se v daném roce vybírá, jsou předem oznámeny.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou OCH RK v roce 2023:

V Rychnově nad Kněžnou tři králové s doprovodem vyšli  ze dveří Stacionáře sv. Františka do ulic města v sobotu 7. ledna 2023.   V ostatních městech a obcích našeho regionu se koledování uskutečnilo především od 6. do 8. ledna 2023.   Můžete si přečíst článek o koledování v Rychnově nad Kněžnou: Tři králové navštívili rychnovské občany. V neděli 8. ledna 2023 od 18 hod. na ČT1 jste mohli  sledovat Tříkrálový koncert, při kterém byla odvysílána reportáž o  Oblastní charitě Rychnov nad Kněžnou. Zde je odkaz na záznam: Tříkrálový koncert 2023, ČT1, Rychnov nad Kněžnou od 18:03 min. Statická pokladnička byla umístěna ve Stacionáři sv. Františka až do 15. ledna 2023. Ve 168 rozpečetěných pokladničkách/kasičkách bylo celkem: 1 238 089 Kč. Poděkování od koordinátorky Tříkrálové sbírky 2023: Výtěžek Tříkrálové sbírky a poděkování. Více informací ohledně letošní sbírky: Výsledky 2023  ,  Záměry 2023

Partneři Tříkrálové sbírky 2023: T- mobile CZ, Česká televize, Český rozhlas, Kristýn - Služby pro život, BRNOmycity a Česká pošta.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2022:

Skupinky tří králů vykoledovaly v Rychnově nad Kněžnou, jeho okolí a dalších spádových obcích do 151 kasiček 1 076 969 Kč.   Výnos on-line kasičky činil ke konci dubna: 11 250 Kč. Bezhotovostní dary: 8 050 Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2022 byl použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení a provoz ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou, dále konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK, rodinám s více dětmi dlouhodobě žijící na hranici chudoby, rodinám s postiženým dítětem, k redistribuci potravinové a materiálové pomoci, na krytí nákladů spojených s provozem NDC, na krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod., na projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené a nezaměstnané mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore, podpora nemajetných školáků a vysokoškolských studentů v oblasti Belgaum, na obnovu již více než dvacet let zastaralého vybavení chráněného bydlení pro lidi s mentálním postižením Domov, provozovaného Sdružením Neratov, z.s.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2021:

Koleda probíhala netradičně. Vzhledem k epidemiologické situaci nebylo možné uskutečnění tradičního koledování. Dárci vkládali peněžní dary do zapečetěných pokladniček na různých veřejnosti přístupných místech. V Rychnově nad Kněžnou a jeho okolí bylo do statických kasiček  vybráno 304 528 Kč.  Výnos on-line kasičky činil ke konci dubna činil105 933 Kč.  Celková částka 410 461 Kč byla téměř přesně 40% sbírky minulé. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2021 byl použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále poputuje pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem a rodinám v nouzi. Část výtěžku bude také poskytnut Sdružení Neratov, na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum a na pomoc při mimořádných situacích a zmírnění dopadů pandemie COVID-19.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2020:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kn. zúčastnili koledníci se  156 pokladničkami ve 36 obcích a dárci jim vložili do kasiček 1 025 188 Kč,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2020 byl použit podle schváleného záměru na obnovu vybavení Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením. Dále potovala pomoc k rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi a Sdružení Neratov. Desetina výnosu sbírky byla poskytnuta na realizaci humanitárních projektů v Indii v oblasti Bangalore-Karnataka a Belgaum.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2019:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kn. zúčastnili koledníci se  143 pokladničkami ve 33 obcích  a dárci jim vložili do kasiček 869 708,- Kč. Záměrem sbírky v roce 2019 bylo obnovení vybavení Stacionáře sv. Františka, podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením, pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením v Neratově, přispění do fondu pro mimořádné situace a finanční dar pro humanitární projekty v Indii.

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2018:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kn. zúčastnili koledníci se 132 pokladničkami ve 31 obcích a dárci jim vložili do kasiček 806 492,- Kč. Díky výtěžku sbírky byl pořízen automobil Škoda Rapid pro svoz uživatelů FCH RK, dále byly podpořeny školní a mimoškolní aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením a zafinancovalo se nové vybavení chráněného pracoviště v Neratově. Také bylo přispěno do fondu pro mimořádné situace jako například živelné katastrofy a byly darovány finance na realizování humanitárního projektu v Indii.

Všem  děkujeme.