Potravinová pomoc

Farní charita Rychnov nad Kněžnou spolupracuje s  Potravinovou bankou Hradec Králové, z. s., která je součástí České federace potravinových bank.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Potravinová banka provozuje v ČR celkem 15 skladů. Centrální sklad je v Modleticích. Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a je členem Evropské federace potravinových bank FEBA a členem Celosvětové sítě potravinových bank GFN.

Důvodem, proč vznikly Potravinové banky je:

  • zabránit plýtvání potravinami a současně pomoci odstranit chudobu a hlad
  • obnovovat solidaritu mezi lidmi011
  • získávat potraviny a zjišťovat jejich distribuci potřebným

Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivostí, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně. 

Koordinátorem potravinové pomoci ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou je Zuzana Benešová.

  • Kontaktní doba pro zájemce o potravinovou pomoc je pravidelně  v úterý a ve čtvrtek (s výjimkou státních svátků), od 8:00 do 10:30 hodin. Zvoňte na zvonek "SOCIÁLNÍ PRACOVNICE". Jiný čas lze domluvit se Z. Benešovou telefonicky: 734 764 060.
  • Potravinová banka dodala Farní charitě Rychnov nad Kněžnou také chirurgické roušky a respirátory FFP2. Tyto ochranné pomůcky budou přednostně rozdány potřebným lidem: seniorům, samoživitelům a lidem, kteří  čelí ztrátě příjmu v důsledku pandemie koronaviru. Kontaktní doba pro zájemce o chirurgické roušky a respirátory  je každý všední den od 7:00 do 14:00 hodin.  Zvoňte na zvonek "SOCIÁLNÍ PRACOVNICE".

Fotografie níže byla pořízena v rychnovké Bille při jarním kole Sbírky potravin.  Celorepublikově vynesla Sbírka potravin 318 tun zboží pro potřebné. Toto zboží je vždy bezprostředně po ukončení sbírky  uloženo ve skladech Potravinových bank a postupně přerozdělováno konkrétním neziskovým organizacím a potřebným osobám. Sbírka se uskutečňuje pravidelně na jaře a na podzim.

2

Fotografie níže je pořízena při přerozdělování pečiva potřebným lidem. Ve spolupráci s Potravinovou bankou a TESCO v Rychnově nad Kněžnou pravidelně, v úterý a ve  čtvrtek ráno, svážíme pečivo, které již je neprodejné, ale přitom je stále konzumovatelné  a zabraňujeme tak plýtvání.

Potr pomoc 1