Potravinová pomoc

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou spolupracuje s  Potravinovou bankou Hradec Králové, z. s., která je součástí České federace potravinových bank.

Potravinové banky jsou neziskové organizace, které shromažďují potraviny a distribuují je odběratelským charitativním a dobročinným organizacím. Skrze ně se potraviny dostávají ke koncovým klientům – dětem, seniorům, samoživitelkám, postiženým, lidem bez domova a v nouzi. Česká federace potravinových bank je zastřešující organizací potravinových bank v České republice. Potravinová banka provozuje v ČR celkem 15 skladů. Centrální sklad je v Modleticích. Česká Federace potravinových bank je nevládní, apolitická a je členem Evropské federace potravinových bank FEBA a členem Celosvětové sítě potravinových bank GFN.

Minimálně ze 75 % se jedná o potraviny určené k rychlé spotřebě, s uplynulou dobou minimální trvanlivostí, neprodejné potraviny s poškozeným obalem nebo například špatným označením, které by jinak skončily na skládce nebo ve spalovně. 

Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou ve spolupráci s Potravinovou bankou Hradec Králové poskytuje potravinovou pomoc jednotlivcům nebo rodinám v tíživé sociální situaci, spojené zejména s nedostatečnými financemi. V případě zájmu o tuto pomoc zájemce požádá o doporučení/vyjádření sociálního pracovníka (sociální pracovnice) nebo starosty (starostky) na příslušném Městském nebo Obecním úřadě a to doručí do rukou sociální pracovnice Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou. Sociální pracovnice Oblastní charity Rychnov nad Kněžnou následně potravinovou pomoc zajistí. Může se jednat o jednorázovou pomoc, kdy jsou dodány trvanlivé potraviny.  Je také možné docházet pravidelně v úterý a ve čtvrtek (s výjimkou státních svátků) pro chléb a pečivo.

Máte dotazy ohledně potravinové pomoci? Kontaktní doba pro zájemce o potravinovou pomoc je pravidelně  v úterý a ve čtvrtek (s výjimkou státních svátků), od 8:00 do 12:00 hodin. Zvoňte na zvonek "SOCIÁLNÍ PRACOVNICE". Je možné se domluvit také telefonicky: 734 764 060

Fotografie níže je pořízena při přerozdělování pečiva potřebným lidem. Ve spolupráci s Potravinovou bankou a TESCO v Rychnově nad Kněžnou pravidelně, v úterý a ve  čtvrtek ráno, svážíme pečivo, které již je neprodejné, ale přitom je stále konzumovatelné  a zabraňujeme tak plýtvání.

Potr pomoc 1

Fotografie níže byly pořízeny v letech 2021 a 2022 v rychnovské Bille, při jarním kole Sbírky potravin. Toto zboží je vždy bezprostředně po ukončení sbírky  uloženo ve skladech Potravinových bank a postupně přerozdělováno konkrétním neziskovým organizacím a potřebným osobám. Sbírka se uskutečňuje pravidelně na jaře a na podzim.

2IMG_20220423_145508