Odlehčovací služby

Posláním Odlehčovacích služeb pobytových ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou je odlehčit pečující osobě nebo osobám především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) a poskytnout odbornou péči a nabídnout aktivizační činnosti s ohledem na přání a potřeby uživatele služeb - seniora. Cílovou skupinou jsou lidé od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Za poskytovatele služby je oprávněn se zájemcem o službu jednat sociální pracovník Zájemci o službu mohou ve všední dny mezi 7:00 a 14:30 hodin zavolat (734 764 060), zaslat e-mail na: zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz, nebo přijít osobně, nejlépe po předchozí domluvě, do Stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou, Palackého 111.

Všichni mají právo na zachování soukromí a jeho ochranu. Farní charita Rychnov nad Kněžnou v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb. shromažďuje a zpracovává osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovaného účelu = pro poskytnutí sociální služby. 

Vyhláška MPSV č.505/2006 Sb. uvádí, že z poskytnutí pobytové sociální služby se vylučuje:
a) osoba, jejíž zdravotní stav vyžaduje poskytnutí ústavní péče ve zdravotnickém zařízení
b) osoba není schopna pobytu v zařízení sociálních služeb z důvodu akutní infekční nemoci
c) chování osoby z důvodu duševní poruchy závažným způsobem narušuje kolektivní soužití

Dokumenty k vytisknutí:

Veřejný závazek OS

OS- Žádost, dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese

Vnitřní řád

OS- Vyjádření lékaře

OS- Seznam základních a fakultativních činností a garantovaná nabídka

Úhradovník a Ceník stravného

S - informace pro podání stížností

DSC01714DSC01409