NDC pro lidi bez domova ZASTÁVKA

Posláním nízkoprahového denního centra pro lidi bez domova je pomáhat mužům a ženám, kteří se ocitli bez přístřeší v nepříznivé sociální situaci a není v jejich možnostech a schopnostech ji řešit vlastními silami. Motivovat je k řešení, které povede ke zlepšení jejich stávající situace tak aby ti, kteří o to stojí, měli možnost žít jako ostatní lidé naší společnosti.

Cílová skupina: Muži a ženy starší 18 let, zdržující se v Rychnově nad Kněžnou a jsou zároveň osobami bez přístřeší a osobami, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy.

Okamžitá kapacita služby:  10 osob

Adresa: Rychnov nad Kněžnou, Na Sboře 1599

Způsob poskytování služeb: Ambulantní, po celý rok, každý pracovní den

Čas poskytované služby:  Pondělí až pátek, 8:00  - 11:00, 11:30 - 14:00 hodin

 • Poskytované služby:

  • Základní sociální poradenství

  8:00 – 11:00 hodin, 11:30 – 14:00 hodin

  • Poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

  9:00 - 10:30 hodin, 11:30 – 13:30 hodin

  • Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

  8:00- 10:30 hodin, 11:30 – 13:30 hodin

  • Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

  8:00 – 11:30 hodin

  Vedoucí NDC od 1.7.2022: Mgr. Zbyněk Oubrecht, 605 934 947, zbynek.oubrecht@rk.hk.caritas.cz

NDC, Popis realizace služby

NDC, Veřejný závazek

zastávka_page-0001

IMG-20210922-WA0005

IMG_20210702_061928