Denní stacionář

DS pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Posláním je poskytnout lidem s mentálním a kombinovaným postižením především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit) pravidelnou pomoc a podporu směřující k zachování nebo rozvíjení individuálních schopností, dovedností a zájmů. Umožnit uživatelům smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků. Být oporou při začleňování do běžné společnosti. Cílovou skupinou jsou lidé s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let především z Královéhradeckého kraje (popř. i z ostatních lokalit), kteří si přejí a potřebují pravidelnou pomoc, podporu, aktivně strávené dny v kolektivu, směřující k zachování nebo rozvíjení jejich individuálních schopností, dovedností a zájmů.

DS pro seniory

Posláním je poskytnout denní pobyt seniorům především z Královéhradeckého kraje (popř. i z jiných lokalit), podporovat je v samostatnosti a soběstačném způsobu života, nabídnout jim zapojení do aktivizačních činností, s ohledem na jejich přání, potřeby a zájmy. Cílovou skupinou jsou lidé  od 65 let z Královéhradeckého kraje popř. i z ostatních lokalit, kteří potřebují dlouhodobou podporu, dohled nebo péči druhé osoby.

Za poskytovatele služby je oprávněn se zájemcem o službu jednat sociální pracovník. Zájemci o službu mohou ve všední dny mezi 7:00 a 14:30 hodin zavolat (734 764 060), zaslat e-mail na: zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz, nebo přijít osobně, nejlépe po předchozí domluvě, do Stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou, Palackého 111.

Všichni mají právo na zachování soukromí a jeho ochranu. Farní charita Rychnov nad Kněžnou v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb. shromažďuje a zpracovává osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovaného účelu = pro poskytnutí sociální služby.