Jak pomáháme

Farní charita Rychnov nad Kněžnou pořádá

sbírky a humanitární akce za účelem pomoci potřebným u nás i v zahraničí, např. Tříkrálová sbírka

Farní charita Rychnov nad Kněžnou spolupracuje

s Potravinovou bankou: Potravinová pomoc

Farní charita Rychnov nad Kněžnou zřizuje a provozuje

sociální služby ve Stacionáři sv. Františka, Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou: Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby.  Od 2. září 2021 Nízkoprahové denní centrum pro lidi bez domova na adrese: Na Sboře 1599, Rychnov nad Kněžnou

Za poskytovatele služby je oprávněna se zájemcem o  Denní stacionář, Týdenní stacionář a Odlehčovací služby jednat sociální pracovnice. Zájemci o službu mohou ve všední dny mezi 7:00 a 14:30 hodin zavolat (734 764 060), zaslat e-mail na: zuzana.benesova@rk.hk.caritas.cz, nebo přijít osobně, nejlépe po předchozí domluvě, do Stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou, Palackého 111.

V Nízkoprahovém centru pro lidi bez domova ZASTÁVKA (Rychnov nad Kněžnou, Na Sboře 1599) jedná se zájemci o službu sociální pracovník Jiří Janeček a to ve všední dny mezi 8:00 a 11:00, 11:30 a 14:00 hodin.

Všichni mají právo na zachování soukromí a jeho ochranu. Farní charita Rychnov nad Kněžnou v souladu s Nařízením EU č. 2016/679 a se zákonem č. 101/2000 Sb. shromažďuje a zpracovává osobní údaje zájemců o službu a uživatelů služeb v rozsahu nezbytném pro naplnění stanovaného účelu = pro poskytnutí sociální služby.