Tříkrálová sbírka 2017

Prohlédněte si  fotografie statečných králů, které letos od koledování neodradily ani teploty velmi hluboko pod nulou.  

Ještětice Ještětice 1  Tři králové v Ještěticích

 

Domašín 1Domašín  Tři králové v Domašíně

 

Rybná nad Zdobnicí Tři králové navštívili Rybnou nad Zdobnicí

 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Záměry:

Stacionář sv. Františka - podpora aktivit zařízení pro seniory a lidi s mentálním a kombinovaným postižením

Přímá pomoc - pomoc rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby, a rodinám s dítětem s postižením v regionu

Mimořádné situace - krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.

Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - rozvoj humanitárních projektů v Indii a Hondurasu