Vyplněné tiskopisy Vyjádření lékaře a Dotazník odevzdává zájemce o službu v den nástupu. Tomu předchází schůzka zájemce o službu se sociální pracovnicí. Schůzku lze sjednat osobně (7:00 - 14:00 hodin), telefonicky (494 534 431), e-mailem (soc.prac@email.cz). Ostatní tiskopisy jsou informativní (Informace pro podání stížnosti, Základní informace, platby služeb)

 

Zájemce o denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením:
DS M- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o denní stacionář pro seniory:
S- DS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o týdenní stacionář pro seniory:
TS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o odlehčovací služby pobytové pro seniory:
OS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby: tiskopis Vyjádření lékaře, jedná se o dotazník k vyplnění obvodnímu lékaři:
Vyjádření lékaře (pro vrchní sestru)
 
Seznamy činností a ceníky:
Základní informace, platby služeb
Informace pro podání stížností:
Informace pro podání stížností (Denní stacionář pro lidi s ment. a komb. postižením)
Informace pro podání stížností - pro uživatele seniory

 

V případě neúspěchu při stahování souboru nás informujte:  soc.prac@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nebyly nalezeny žádné dokumenty.