Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Stacionář sv. Františka, Palackého 111, Rychnov nad Kněžnou

  • Denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením od 15 let

  • Denní  stacionář pro seniory

  • Týdenní stacionář pro seniory

  • Odlehčovací služby pro seniory

Tiskopisy pro zájemce o službu:

Vyplněné tiskopisy Vyjádření lékaře a Dotazník odevzdává zájemce o službu v den nástupu. Tomu předchází schůzka zájemce o službu se sociální pracovnicí. Schůzku lze sjednat osobně (7:00 - 14:00 hodin), telefonicky (494 534 431), e-mailem (soc.prac@email.cz). Ostatní tiskopisy jsou informativní (Informace pro podání stížnosti, Základní informace, platby služeb)

 

Zájemce o denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením:
DS M- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o denní stacionář pro seniory:
S- DS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o týdenní stacionář pro seniory:
TS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o odlehčovací služby pobytové pro seniory:
OS- Dotazníky a seznam věcí, které si uživatel přinese.docx
Zájemce o Denní stacionář, Týdenní stacionář, Odlehčovací služby: tiskopis Vyjádření lékaře, jedná se o dotazník k vyplnění obvodnímu lékaři:
Vyjádření lékaře (pro vrchní sestru)

 

Seznamy základních a fakultativních činností, ceníky služeb a ceník stravného:

Základní informace, platby služeb

 

Informace pro podání stížností:
Informace pro podání stížností (Denní stacionář pro lidi s ment. a komb. postižením)
Informace pro podání stížností - pro uživatele seniory

 

Výroční zprávy:

Výroční zpráva 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zprávy 2007 - 2009

 

Seznam alergenů a poučení o obsahu alergenů v nabízených pokrmech je platné pro veřejnost i uživatele:

Seznam alergenů

 

V případě neúspěchu při stahování souboru nás informujte:  soc.prac@email.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2017