Záměry Tříkrálové sbírky 2018  - využití vykoledovaných prostředků

banner_TKS2018_640x130_150dpi

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části  putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí.

Výnos Tříkrálové sbírky z největší části tradičně putuje na podporu lidí v nouzi žijících na území ČR. Jde o různé formy pomoci pro nemocné, osoby se zdravotním postižením, seniory, matky s dětmi v tísni a další. Sbírka podléhá předem daným pravidlům pro rozdělení výtěžku.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány.

Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí (např. na udržení zdrojů obživy nebo vzdělávání), případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

V případě nutnosti se mohou některé záměry během roku změnit. Za správnost zodpovídají jednotliivé Charity.

 • Farní charita Rychnov nad Kněžnou:

  • Vybavení chráněného pracoviště, zřizovatel: Sdružení Neratov, o. s. : 30 000 Kč

  • Dar na realizaci humanitárních projektů v zahraničí - projekty v Indii: kvalifikační kurzy pro nevyučené mladé lidi a dětské večerní vzdělávání v oblasti Bangalore-Karnataka, výstavba domků pro chudé v oblasti Belgaum : 15 000 Kč

  • Mimořádné situace: Krytí nákladů vzniklých při odstraňování následků povodní, požárů apod.: 9 000 Kč

  • Přímá pomoc a náklady s ní spojené:\r\n- konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu působnosti FCH RK - rodinám s více dětmi, které žijí dlouhodobě na hranici chudoby ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem\r\n- na redistribuci potravinové a materiální pomoci FEAD: 45 000 Kč

  • Obnova vybavení ve Stacionáři sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou – denní stacionář, týdenní stacionář, odlehčovací služby pro seniory a denní stacionář pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením: 201 000 Kč

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229