Tříkrálová sbírka

Každý rok, zpravidla  od 1. do 14. ledna můžete v českých městech a vsích potkat na čtyřicet tisíc charitních koledníků v kostýmech Tří králů. V návaznosti na starou lidovou tradici chodí od domu k domu nebo koledují v ulicích. Z výtěžku sbírky poté Charita Česká republika celoročně pomáhá těm, kdo si sami pomoci nedokáží.  

DSC09777DSC09778

Tříkrálovou sbírku pořádá každoročně Charita Česká republika. Skupinky koledníků, doprovodné akce i distribuci pokladniček organizují jednotlivé místní Charity, často ve spolupráci s farnostmi, školami či různými mládežnickými organizacemi.

Úspěch celé sbírky závisí na aktivitě tisíců lidí ve všech koutech republiky, často i v obcích o několika desítkách obyvatel. Tříkrálová sbírka je největší dobrovolnickou akcí u nás a jsme rádi, že díky věrným koordinátorům, koledníkům i dárcům jsme ji uspořádali už posedmnácté.

Výtěžek sbírky  je určen na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně potřebným skupinám lidí a to zejména v regionech, kde sbírka probíhá. Přibližně desetina výnosu sbírky je každoročně určena také na humanitární pomoc do zahraničí.

Sbírka má ustálená pravidla, vedoucí skupinky musí být starší 15 let, s průkazem koledníka.

Charita Česká republika se sídlem v Praze je pořadatelem Tříkrálové sbírky, dle osvědčení oznámení Magistrátem hlavního města Prahy ze dne 15. 10. 2012 č. j. S-MHMP/1327710/2012 a 1340351/2012 a v souladu s aktuálně platnými právními předpisy (zejm. z. č. 117/2001 po novele č. 120/2012 Sb. O veřejných sbírkách).

Pokud se o sbírku zajímáte, máte nějaký dotaz, chcete se zapojit v našem regionu jako vedoucí skupinky, koledník, nebo tato tradice ve vaší obci chybí a máte zájem o změnu, tak nás kontaktujte. Těšíme se na spolupráci. (494 534 431)

Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229