Tříkrálová sbírka 2019

Jako každý rok, také v roce 2019 budeme moci začátkem ledna ve městech a obcích po celé České republice potkat na padesát tisíc koledníků v kostýmech Tří králů. Dle staré lidové tradice budou chodit od domu k domu nebo koledovat v ulicích. Pokud se chcete do sbírky zapojit opravdu aktivně,  nebo máte jakýkoliv dotaz, obraťte se na naší koordinátorku paní Evu Šmídovou: evi.smidova@seznam.cz

V Rychnově nad Kněžnou se s dětmi přestrojenými za krále a jejich doprovodem budete moci setkat v sobotu 5. ledna 2019. Vám, kteří jim otevřete dveře, vyslechnete si koledu a přispějete do kasičky, patří poděkování.

Většina vykoledovaných prostředků zůstává v regionu, kde byly vybrány. Zhruba desetina výtěžku každoročně připadne na rozvojové projekty v zahraničí, případně zůstane jako rezerva pro případ humanitárních katastrof.

 

Tříkrálová obr. 2019DSC09777

 

Ohlédnutí za Tříkrálovou sbírkou pořádanou FCH RK v roce 2018:

Koledování se v okrese Rychnov nad Kněžnou zúčastnilo 132 koledníků ve 31 obcích a dárci jim vložili do kasiček 806 492,- Kč.

Díky výtěžku sbírky byl pořízen automobil Škoda Rapid pro svoz uživatelů FCH RK, dále byly podpořeny školní a mimoškolní aktivity dětí z rodin ohrožených sociálním vyloučením a zafinancovalo se nové vybavení chráněného pracoviště v Neratově. Také bylo přispěno do fondu pro mimořádné situace jako například živelné katastrofy a byly darovány finance na realizování humanitárního projektu v Indii.

 

Záměrem sbírky v roce 2019

je obnovení vybavení stacionáře, podpora rodin ohrožených sociálním vyloučením, pořízení pracovních pomůcek pro lidi se zdravotním postižením v Neratově, přispění do fondu pro mimořádné situace a finanční dar pro humanitární projekty v Indii.

Všem dárcům děkujeme.

 

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229