Tříkrálová sbírka 2016, Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Prohlédněte si : Galerie fotografií » Tříkrálová sbírka 2016 

(včetně tabulky s výnosy z jednotlivých obcí)

Děkuji za štědrost lidem, kteří přispívají finančně do Tříkrálové sbírky. Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podílejí na organizaci a pomáhají se zajištěním sbírky.

Přeji vše dobré v roce 2016.

Mgr. Eva Šmídová, ředitelka FCH Rychnov nad Kněžnou a koordinátorka Tříkrálové sbírky

V první půli ledna se obyvatelé našeho regionu (a celé České republiky) setkávali s koledníky v kostýmech tří králů a jejich doprovodem. Tři králové s korunami na hlavách a se zapečetěnou kasičkou navštěvovali domácnosti a koledovali.

Prostředky z Tříkrálové sbírky jsou tradičně určeny lidem, kteří pomoc neodkladně a naléhavě potřebují. Jedná se o  lidi těžce nemocné, zdravotně postižené, seniory, matky s dětmi v tísni a další jinak sociálně znevýhodněné.

Tříkrálová sbírka má předem jasně daná pravidla pro rozdělení výtěžku a  naprostá většina vykoledovaných prostředků zůstává tam, kde byly vybrány.

Aktuální výnos z celkem 131 rozpečetěných pokladniček je vyšší, než loňský.  Činí 677 405 Kč.

Záměry Farní charity Rychnov nad Kněžnou:

  • Stacionář sv. Františka - podpora aktivit 
  • Pomoc lidem v nouzi - pomoc konkrétním lidem a rodinám v nouzi v regionu, kteří žijí dlouhodobě na hranici chudoby
  • Pomoc do Indie - rozvoj humanitárních projektů
  • Vybavení chráněné dílny v Neratově - Bartošovicích v Orlických horách

 http://rychnov.charita.cz/galerie-fotografii/trikralova-sbirka-2016/

Ve fotogalerii je také tabulka s výnosy z jednotlivých obcí.

 

Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229