Oživení chodby

Stacionář sv. Františka prošel na začátku července výmalbou interiérů, na pokoje ve 2. patře byly umístěny nové skříně pro osobní věci uživatelů, změn se dočkala také jídelna. V srpnu se ve  zvelebování prostor pokračuje. Za zmínku stojí oživení stěn chodby v přízemí, která vede k dennímu stacionáři a k tělocvičně.

DSC01725DSC01726DSC01729

Dlouhou chodbu v přízemí Stacionáře sv. Františka, vedoucí k dennímu stacionáři pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením a k tělocvičně, po několik let zdobily fotografie pořízené od vzniku organizace až do minulého roku. Před celkovou výmalbou interiérů Stacionáře sv. Františka byly fotografie založeny do „depozitu“ denního stacionáře, s tím, že změna je život a chodba bude vyzdobena jiným způsobem.  V průběhu srpna se začal měnit ve skutek nápad s oživením stěn chodby malůvkami postaviček, které znázorňují lidi různého věku a při různých činnostech. Výsledek snažení pracovnic denního stacionáře můžete posoudit shlédnutím fotografií, nebo při osobní návštěvě Stacionáře.

DSC01725DSC01726DSC01727DSC01728DSC01729DSC01731

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229