Ocenění naší kolegyně Mileny Rouskové

Dlouholetá pracovnice Farní charity Rychnov nad Kněžnou převzala Cenu Charity ČR.

Charitní listy

Cena Charity ČR 2017

Praha:

Sedm žen a dva muži obdrželi 31. října letošní Cenu Charity ČR. Toto ocenění je poděkováním a veřejným uznáním za nelehkou a obětavou práci vynikajících pracovníků, dobrovolníků a podporovatelů Charity ČR. Za naši diecézi ocenění převzala paní Milena Rousková, dlouholetá obětavá pracovnice Farní charity Rychnov nad Kněžnou. Slavnostní předávání proběhlo v rámci benefičního koncertu Arcidiecézní charity Praha v Obecním domě, který byl věnován památce kardinála Miloslava Vlka. „Chci dnes poděkovat nejen nominovaným, ale i jejich rodinám. Není to jenom práce, je to služba,“ promluvil k oceněným ředitel Charity ČR Lukáš Curylo. Paní Milena Rousková se podílela na vzniku Stacionáře sv. Františka pro lidi s mentálním postižením. Většinu uživatelů zná již od jejich dětství. Kromě příkladné každodenní péče připravuje klienty stacionáře na vystoupení na festivalech a soutěžích dramatické tvorby. Svojí trpělivostí přispívá k příjemné atmosféře v charitním stacionáři.

Gratulujeme k ocenění!

Jana Karasová

 

 

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229