Nabídka aktivizačních činností pro lidi s mentálním a kombinovaným postižením

V denním stacionáři jsou poskytovány služby  mentálně postiženým lidem od 15 let věku. Jsou jim nabízeny různé výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kterých se účastní dle svého přání a zájmu.

   DSC00760 DSC00386

 

V denním stacionáři jsou mentálně postiženému uživateli nabízeny aktivity, které mu umožňují smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků a pracovníků přímé péče. Jsou respektována práva a individuální potřeby a přání mentálně postiženého člověka a je podporováno jeho sociální začleňování.

DSC00134DSC01343

Mezi nabízené výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti patří pracovní a výtvarné činnosti, hudební a taneční aktivity, opakování školních znalostí, trénování paměti, práce na PC, četba, nebo poslech četby denního tisku, časopisů a knih. Za příznivého počasí jsou podnikány procházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Velmi oblíbené jsou společenské akce konané pro uživatele ve stacionáři i mimo stacionář. Jedná se zejména o taneční akce, sportovní hry, soutěžní dopoledne. Mentálně postižení uživatelé s pracovníky v přímé péči se také pravidelně účastní festivalů dramatické tvorby.  Autem Stacionáře, nebo vlakem a autobusem se vyjíždí na výstavy a výlety za poznáním.

  DSC01227DSC01579

 Uživatelé jsou pracovníky v přímé péči podporováni a motivováni  k zachování a rozvíjení svých schopností, dovedností a zájmů.

DSC01329DSC09939

 

Tříkrálová sbírka 2019
Stacionář svatého Františka
 

Zahrada Stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229