Seznam alergenů

Uvádění alergenů obsažených v nabízených pokrmech 

Dle nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) č. 1169/2011
ze dne 25. října 2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům je povinností stravovacích provozů od 13.12.2014 uvádět alergeny obsažené v nabízených pokrmech.
Různé druhy alergií postihují až 30% populace a na alergii není lék.
Každý jedinec musí zjistit podle příznaků, jaké potraviny se vyvarovat, jedině voda není alergenní.
Alergeny jsou přirozeně vyskytující látky bílkovinné povahy, které způsobují u přecitlivělých jedinců nepřiměřenou reakci imunitního systému (IS,) která může vyústit až k anafylaktickému  šoku. V podstatě se jedná o poruchy imunity, kdy normálně neškodné látky fungují negativně-jako alergeny a jsou napadány imunologickou obranou organismu.
Je specifikováno 14 hlavních potenciálních alergenů.

Alergeny obsažené v pokrmech připravených ve Farní charitě Rychnov nad Kněžnou jsou uváděny na jídelním lístku za názvem pokrmu.

alergeny