Obědy pro veřejnost

Každý den nabízíme tradiční česká jídla pro veřejnost

Od 1. června 2021 je  opět  možné konzumovat obědy v jídelně FCH RK. Budeme se řídit platnými vládními nařízeními. Do Stacionáře sv. Františka vstupujte s respirátorem překrývajícím dýchací cesty, s potvrzením o očkování ( od 1. dávky uplynulo nejméně 22 dní) nebo s negativním výsledkem testu (absolvovaný max. do 72 hodin) nebo po prodělané nemoci Covid - 19 (a neuplynulo více než 180 dnů).

Oběd si nadále můžete odnést i v jídlonosiči.

Výdej obědů probíhá v době 10.30 – 12.30 hod.

Obědy lze objednat pravidelně i nepravidelně. To znamená na celý měsíc nebo např. jeden oběd, nebo dva obědy v týdnu apod. Objednávky přijímáme do 13.30 hodin předchozího dne, na víkend či pondělí objednávejte prosím nejpozději ve čtvrtek - vždy pomocí tohoto formuláře, osobně u okénka nebo na telefonickém čísle: 731 646 957.

Cena za oběd (polévka a hlavní chod) je (od 1.4.2021) 95 Kč.

Platba - buď okamžitě u okénka nebo při pravidelném odběru zpětně – možno na účet Farní charity nebo osobně ve Stacionáři. Vyúčtování bude předáno společně s obědem.

U obědů nad 5 ks nabízíme rozvoz po Rychnově zdarma.

Odkaz na jídelní lístek a do objednávkového formuláře:

https://www.charitark.cz/obedy/

Seznam alergenů