Farní charita Rychnov nad Kněžnou

Palackého 111

516 01 Rychnov nad Kněžnou

 IČO: 428 879 68 

Předmětem činnosti Farní charity Rychnov nad Kněžnou jsou služby ve prospěch lidí v nepříznivé životní situaci a tam, kde je potřeba zajistit odborný charakter služby:

Podnikatelské aktivity jsou zřízené výhradně za účelem podpory neziskové charitativní činnosti.

Přesné znění předmětu činnosti je specifikováno ve stanovách organizace.

Všechny činnosti organizace jsou vykonávány na základě milosrdné lásky (latinsky - caritas) k bližním.

Charitní služba je založena na respektování, ochraně a rozvíjení přirozených práv každého člověka a na křesťanském pojetí etických hodnot. Měřítkem hodnocení charitních služeb je naplňování zásad a hodnot obsažených v Kodexu charity Česká republika.

 

Zásady:

  • důstojnost lidské osoby
  • společné dobro
  • solidarita (snaha vcítit se do situace potřebných a vidět svět z jejich perspektivy)
  • subsidiarita (podpora a aktivizace vlastních schopností uživatelů)
  • kvalita

Hodnoty:

  • pravda
  • svoboda
  • spravedlnost
  • láska

 ⇐⇐⇐

Stacionář svatého Františka najdete na ulici Palackého

mezi Starým náměstím a budovou Policie.

        

Galerie fotografií » Stacionář svatého Františka - prostory a vybavení 

 

Farní charita Rychnov nad Kněžnou , organizační struktura a členění organizace

- ke stažení zde:

Stacionář svatého Františka
 

 

 

DSC01409

 

DSC01229