Stacionář svatého Františka se nachází na ulici Palackého, mezi Starým náměstím a budovou Policie.

U vchodových dveří po levé straně jsou umístěny zvonky s popisky. Zazvonit je možné do kanceláře paní ředitelky, k vychovatelkám a sociální pracovnici, na sesternu a také do kuchyně.

Od hlavních vchodových dveří lze dolní chodbou  projít ke kapli, k šatně uživatelů    (v šatně je umístěna schránka připomínek a stížeností), k  dennímu stacionáři pro mentálně postižené uživatele a k tělocvičně (směr vlevo), k výtahu, ke schodišti a do jídelny (doprava) a k zadnímu vchodu na zahradu (rovně). Chodba je přizpůsobena i lidem na vozíku.

DSC01709DSC01707

V jídelně se stravují uživatelé, zaměstnanci i veřejnost. Stacionář má vlastní kuchyň.

 

005DSC08065

V prvním patře, naproti schodišti, se nachází kancelář paní ředitelky. Vpravo na konci chodby je místnost sociálního úseku a sociální pracovnice. V této části chodby vedou další dveře do  multifunkční dílny, do odpočinkové místnosti pro seniory, do koupelny a na WC. Vlevo od schodiště je společenská místnost, kancelář ekonomek a pokoje uživatelů. 

IMG_20180123_130743IMG_20180123_130550

V místnosti sociálního úseku obvykle probíhá jednání se zájemcem o službu. Během jednání sociální pracovnice zodpoví otázky týkající se poskytovaných služeb, předá leták a tiskopisy. Následuje prohlídka zařízení. Zpravidla také bývá domluvena návštěva v domácnosti, nebo na jiném místě, kde aktuálně zájemce pobývá. Jednání je možné každý všední den mezi 7:00 a 14:30 hodin. Vhodnější je domluvit se telefonicky, nebo e-mailem.

 

Druhé patro uspořádáním místností kopíruje půdorys patra prvního. Na obdobném místě (vlevo od výtahových dveří) se nachází společenská místnost a na druhé straně chodby (směrem vpravo od výtahových dveří) je místnost zdravotního úseku. Všechny místnosti s okny do ulice Palackého jsou pokoje uživatelů. Na protější straně, od výtahu blíže sesterně, jsou dvě koupelny s WC.

Tělocvična je prostorná místnost v přízemí, vybavená molitanovými podložkami, žebřinami,  relaxačním míčkovým bazénkem, gymnastickými míči, florbalovým vybavením a dalšími sportovními pomůckami. Strop je obložený dřevem a částečně průhledový.

DSC01231 

Denní stacionář pro mentálně postižené má dva vchody. Jeden z chodby v přízemí u tělocvičny, druhý ze zahrady stacionáře. Jedná se o místnost a chodbičku v přízemí a dvě místnosti a koupelnu s WC v 1. patře.

DSC01416

DSC01409DSC01408 

Zadním vchodem hlavní budovy a vchodem denního stacionáře pro lidi s mentálním a kombinovaným  postižením se prochází na zahradu a ke  keramické dílně, k bráně a ke garáži Farní charity Rychnov nad Kněžnou.

Řidiče- návštěvníky Stacionáře sv. Františka žádáme o umožnění průjezdu auta FCH.

16a

Informace Vám předá a Stacionářem sv. Františka provede sociální pracovnice.  (soc.prac@email.cz)