Výsledky Tříkrálové sbírky 2017 a poděkování

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 31 obcích, kde bylo do 131 zapečetěných pokladniček vybráno 645.662 Kč.

Domašín 1

 

 

V jednotlivých obcích byl tento výtěžek:

Rychnov nad Kněžnou 134.367 Kč (z toho Dlouhá Ves 6.325 Kč), Solnice 41.775 Kč, Skuhrov nad Bělou 26.679 Kč, Kvasiny 32.904 Kč, Borohrádek 25.422 Kč, Vamberk 52.179 Kč, Záměl 20.347 Kč, Vrbice 10.152 Kč, Častolovice 21.497 Kč, Černíkovice 30.927 Kč, Synkov – Slemeno 10.227 Kč, Kostelec nad Orlicí 25.608 Kč, Lično 16.293 Kč, Chleny 6.327 Kč, Krchleby 3.092 Kč, Javornice 7.614 Kč, Slatina nad Zdobnicí 20.917 Kč, Pěčín 10.097 Kč, Potštejn 14.182 Kč, Třebešov 11.064 Kč, Byzhradec 7.321 Kč, Polom 4.702 Kč, Hřibiny – Ledská 7.717 Kč, Voděrady (i Nová Ves, Uhřínovice a Vojenice) 23.200 Kč, Lhoty u Potštejna 5.149 Kč, Borovnice (i Přestavlky) 7.694 Kč, Rybná nad Zdobnicí 4.023 Kč, Tutleky 3.219 Kč, Rokytnice v Orlických horách 39.797 Kč, Bartošovice v Orlických horách (včetně Neratova) 13.366 Kč, Orlické Záhoří 7.804 Kč.

65% získané částky bude vráceno na účet Farní charity Rychnov nad Kněžnou, která peníze použije podle schváleného záměru na podporu činnosti Stacionáře sv. Františka v Rychnově nad Kněžnou pro lidi s mentálním postižením, kombinovaným postižením a seniory, rodinám s více dětmi ve městě a regionu, rodinám s postiženým dítětem, rodinám v nouzi, na vybavení chráněného bydlení v Neratově, dále na pomoc do Indie – rozvoj projektů souvisejících s „Adopcí na dálku“ a na podporu projektů misie v Hondurasu, na pomoc při mimořádných situacích.

 

Velice si vážím všech, kteří přispěli k uskutečnění letošní sedmnácté Tříkrálové sbírky:

Děkuji za štědrost lidem, kteří přispěli finančně do Tříkrálové sbírky.

Děkuji také všem koledníkům, vedoucím skupinek, všem, kteří se podíleli na organizaci a pomohli se zajištěním sbírky včetně dopravy koledníků a poskytnutého občerstvení.

Děkuji za obětavost, vytrvalost i za příjemnou atmosféru během sbírky, kterou podpořil i Tříkrálový koncert v Neratově.

Děkuji také kněžím, kteří sloužili mši svatou za zdar Tříkrálové sbírky a za udělená požehnání koledníkům a kapele LO3 za hudební doprovod při mši svaté v Rychnově nad Kněžnou

 

Přeji vše dobré v roce 2017.

Mgr. Eva Šmídová,

ředitelka Farní charity Rychnov nad Kněžnou

http://www.trikralovasbirka.cz/zamery-aktualni-sbirky/

 

 

Stacionář svatého Františka
 

DSC01408DSC01409DSC01418