Nabídka aktivizačních činností pro mentálně postižené lidi

V denním stacionáři jsou poskytovány služby  mentálně postiženým lidem od 15 let věku. Jsou jim nabízeny různé výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, kterých se účastní dle svého přání a zájmu.

   DSC00760 DSC00386

 

V denním stacionáři jsou mentálně postiženému uživateli nabízeny aktivity, které mu umožňují smysluplně naplnit svůj volný čas ve společnosti vrstevníků a pracovníků přímé péče. Jsou respektována práva a individuální potřeby a přání mentálně postiženého člověka a je podporováno jeho sociální začleňování.

DSC00097DSC00133DSC00206

Mezi nabízené výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti patří pracovní a výtvarné činnosti, hudební a taneční aktivity, opakování školních znalostí, trénování paměti, práce na PC, četba, nebo poslech četby denního tisku, časopisů a knih. Za příznivého počasí jsou podnikány procházky do blízkého i vzdálenějšího okolí. Velmi oblíbené jsou společenské akce konané pro uživatele ve stacionáři i mimo stacionář. Jedná se zejména o taneční akce a sportovní hry. Mentálně postižení uživatelé s pracovníky v přímé péči se také pravidelně účastní festivalů dramatické tvorby.  Autem stacionáře, nebo vlakem a autobusem se vyjíždí na výstavy a výlety za poznáním.

  DSC00255DSC00276DSC09915

 Uživatelé jsou pracovníky v přímé péči podporováni a motivováni  k zachování a rozvíjení svých schopností, dovedností a zájmů.

13139004_1128150940611637_9087167245472318901_nDSC00463

 

Stacionář svatého Františka
 

DSC01408DSC01409DSC01418