Informace pro zájemce o službu

Zájemci o službu mohou zavolat (494 534 431), zaslat e-mail (soc.prac@email.cz), nebo přijít osobně do Stacionáře svatého Františka v Rychnově nad Kněžnou. 

 

Zájemcům o službu poskytuje ve všední dny od 7:00 do 14:30 hodin informace sociální pracovnice. V případě její nepřítomnosti je zájemci předán kontakt na sociální pracovnici, v případě osobní návštěvy také aktuální leták.

Sociální pracovnice nejdříve zjistí, zda zájemce patří do cílové skupiny. (V případě, že zájemce nepatří do cílové skupiny, tak poradí, kam se obrátit.)

Je domluveno osobní setkání - ve Stacionáři sv. Františka, v místě bydliště  zájemce o službu, nebo v  zařízení, ve kterém se nyní zájemce dlouhodobě nachází.

Za poskytovatele služby je oprávněna se zájemcem o službu jednat sociální pracovnice. Jednání se může zúčastnit p. ředitelka,  vrchní sestra a vedoucí  služby (dle cílové skupiny). Pokud zájemce o službu projeví přání, může se jednání zúčastnit také jeho rodinný příslušník, nebo jiná osoba uživateli blízká.

Zájemce o službu dostane odpovědi na své otázky a v případě schůzky ve stacionáři je proveden Stacionářem sv. Františka. V případě schůzky na jiném místě jsou zájemci k prohlédnutí předloženy aktuální fotografie, Stacionář sv. Františka je popsán slovy, jsou zodpovězeny otázky týkající se poskytovaných služeb. 

Zájemci o službu jsou předány tiskopisy: "Dotazníky", "Vyjádření lékaře", "Seznam věcí, které si uživatel přinese".

Dokumenty ke stažení » Tiskopisy pro zájemce o službu

Smlouva je uzavírána nejpozději v den nástupu do zařízení. Společně se smlouvou je sepsán Individuální plán uživatele.

 

Stacionář svatého Františka
 

Zahrada stacionáře

 

 

DSC01409

 

DSC01229