Dětské vystoupení ve stacionáři

Ve středu 10. června nás se svým vystoupením potěšily děti ze Základní a mateřské  školy Synkov - Slemeno.

Na dětské představení, které se konalo v tělocvičně stacionáře,  se přišli v hojném počtu podívat naši  uživatelé z řad seniorů i mentálně postižených. 

Děti sklidily zasloužený potlesk. Velmi rádi je mezi námi znovu přivítáme.

 

Sportovní den v Novém Městě nad Metují

4. červen naši mentálně postižení uživatelé strávili na Sportovním stadionu generála Klapálka v Novém Městě nad Metují.

Volný čas seniorů ve stacionáři

Všichni uživatelé služeb stacionáře mají každodenně možnost zapojit se do různých aktivizačních činností. Vše se řídí jejich osobním přáním a zájmem. Rozhodnutí jak budou trávit čas je na nich.

Semily 2015

 

Zúčastnili jsme se festivalu Patříme k sobě v Semilech.  Letos se konal již 18. ročník.

Pořadatelem nesoutěžního festivalu byla  Podkrkonošská společnost přátel zdravotně postižených lidí. Na festival se sjeli klienti ze zařízení sociální péče a stacionářů z celé republiky. Čtyřdenního festivalu se zúčastnilo více jak 300 vystupujících se svým doprovodem. Patronkou festivalu  byla  jako každý rok paní  Miriam Kantorková. Naši mentálně postižení uživatelé se této akce účastní pravidelně.

 

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Česká armáda s Charitou společně zakládají Vojenský fond solidarity

Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel jménem příslušníků AČR, Vojenské policie, Vojenské kanceláře prezidenta republiky, Hradní stráže a Vojenského zpravodajství uzavřel dohodu o spolupráci s Charitou ČR, zastoupenou jejím ředitelem Lukášem Curylem.

Kardinál Duka poděkoval dárcům a koledníkům Tříkrálové sbírky

Kardinál Dominik Duka poděkoval dárcům a koledníkům TKS 2015.

Upřímný dík za organizaci letošní Tříkrálové sbírky vyjádřil kardinál Dominik Duka v dopise, zaslaném řediteli Charity ČR Lukáši Curylovi. „Má poděkování patří všem, kteří se svým darem na této sbírce podíleli, ale i těm, kteří její přípravě a průběhu věnovali svůj čas a energii.“

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Koleda Tříkrálové sbírky je sečtena. Děkujeme!

Charita sečetla obsah všech pokladniček sbírky. Výsledky ukazují, že dárci byli ke koledníkům štědří, sešlo se přes 89 milionů Kč. „Výnos dokazuje, že lidé mají otevřená srdce pro potřeby spoluobčanů, kteří se ocitli ve složité životní situaci,“ říká ředitel Charity ČR..

Výsledky Tříkrálové sbírky a poděkování

Letošní Tříkrálová sbírka, pořádaná Farní charitou Rychnov nad Kněžnou, proběhla ve 30 obcích, kde bylo do 116 zapečetěných pokladniček vybráno 601.989 Kč.

Tříkrálová sbírka v Rychnově nad Kněžnou

V Rychnově nad Kněžnou činil výtěžek 137 698 Kč, z toho v Dlouhé Vsi 5 461 Kč (téměř o 20 000Kč více než v loňském roce)

Stacionář svatého Františka
 

DSC01408DSC01409DSC01418